آرشیف

2015-10-20

عصمت الله راغب

نکات ضعف و قوت بانو جوینده!

بانو جوینده که تقریباً سه ماه پیش از سوی حکومت وحدت ملی بحیث والی ولایت غور انتخاب شد تا امروز حرف های زیادی را در پیوند به چگونگی حکومت داری اش در قبال داشته است. نویسنده این عنوان تلاش می کند، تا واقع بینانه و از عینک بی طرفی نکات قوت وضعف خانم جوینده را یکا یک حضور شما خواننده گان گرامی پیشکش کند. بنابراین اگر کوتاه، پیش در آمدی در مورد تصمیم گیری حکومت وحدت ملی که شریک همین ماجرا است، داشته باشیم؛  سوال بزرگ این خواهد بود که حکومت وحدت ملی برای مشارکت سیاسی زنان درحالیکه یکی از بدنه ی  شعارهای هردو تیم را تشکیل می داد، چرا این بندی از شعارهایش را در ولایات شمالی وجنوبی، جنبه عملی نداد، این خود جای تامل است. اما قطع نظر از تمام موارد دیگر اینک به اصل عبارت ذیل می پردازیم که نکات قوت وضعف بانو جوینده چیست و درکجاست:

1.  آنچه که باید اعتراف کرد؛ واضح است که بانو جوینده پیش از دور وکالت شان، در بست های پایین حکومتی بست شش وپنج کار کرده بود، دقیقاً که کار قانون گذاری در قوه مقننه تا حاکم بودن در یک شهر بسیار تفاوت دارد، بدون شک خانم جوینده از بابت حکومتداری مشکلات خود را می داشته باشد.
2. حرف عده ی مرصوص براین است که؛ اگر بانو جوینده دور از هرنوع دغدغه های دیگر تنها از روی عزم و اندیشه خدمتگزاری برای ملت غور تلاش کردند تا این منصب را تصاحب کنند، گفته می توانیم برای جوینده وکالتش بهتر از ولایتش بود،. پس معلوم می شود که خانم جوینده کرسی ولایت را تنها برای تاریخ سازی بخود واولادش انتخاب کرده است تا محض برای خدمت. که واقعیت این ادعا برهمه گان مشهود است.
3. حرف دیگر اینکه، با آمدن جوینده بحیث والی غور، آقای نصیب الله شریفی ازینکه اقارب درجه اول و زوج بانو جوینده است، قبل ازینکه ماده هفتم قانون خدمات ملکی تفسیر وتحلیل شود باید اخلاقاً از پست ریاست دفتر مقام ولایت کنار می رفت زیرا ؛ موجودیت خانم وشوهر در یک اداره بهانه ی خوبی برای منتقدین حکومتداری وی است.
4. عدم اعتدالگرایی و تشبث در کارهای که مستقیماً نباید به انگشتان او صورت بگیرد، مثل غیر حاضر کردن استادان و شاگردان، که دقیقاً گفته می توانیم نظم طلسمی او ودیگران را واژه گون ساخته و با این خرده گیری هایش کتله عظیمی از اهل سواد را از دست داده است.
5. نداشتن مشاورین خوب در عرصه حکومت داری و استوار داشتن رضایت مردم در قبال آنچه انجام می دهد، و تندرویهای بیش از حد یک تعداد بنام هواداران وی، روحیه مردم را سخت صدمه زده است، با گذشت هر روز عده ی زیادی از آن فرار می کنند.
6. پس از آمدن ایشان وافزایش مستعار سازی در فضای مجازی، و افراط در طرفداری از وی ، روا داشتن هر نوع دو ودشنام  به دیگران همچنان از میزان محبوبیتش کاسته است ومی کاهد.
7. عدم فعالیت درست درشبکه های اجتماعی از صفحه خود بانو جوینده تا صفحات که یا منسوب به شخص خودش است یا به مقام وی. نوع دلزده گی را نسبت به اهلیت وسواد وی پیش کرده است.
8. نداشتن یک زبان معیاری خوب، و نوع برخورد آن با مراجعین که برای همه گان، یعنی خورد وبزرگ، مرد وزن  کلمات عجیب وغریب استفاده می کند. اگر چند ایشان از راه دلسوزی یگانته را "برادر زاده" می گویند، حتا گاه وقتی همین واژه هم برای بعضی ها خیلی جا نمی افتد.
9. روحیه مرد سالاری در فضای سنتی غور، چالش دیگریست که هیج یک از مردان به حاکمیت وی تن نمی دهد، از روسای دولتی تا مردم عام، وجوینده برای تداوم کارش مطالعه ی دقیق از فضای حاکم غور نداشت تا برنامه یی قابل قبول برتوازن ورضایت مندی همه اقشار را روی دست بگیرد.
10. تظاهرات های واکنشی علیه کسانی که آنها مطابق به قانون تظاهرات را حق قانونی خود می دانند. مهم نیست که این تظاهرات ها برمبنای واقعیت بوده باشد یا روی هدف خاصی. مردم(رعیت) تنها می توانند مطابق به قانون فریادهای خویش را بطور مسالمت آمیز بلند بکنند، زیرا این حق قانونی ومشروع ملت است وبرای خفه کردن وخشکاندن صدای مردم هیج نوع واکنشی در کار نیست، سکوت بهترین پاسخ است؛ چون مرجع تصمیم گیرنده در بالاست.
11. سوی استفاده از زن بودن وی در تمام عرصه ها، هنوز که هنوز است، به چشم مردم زن، زن است.  زن یعنی موجودی…… با درک درست از اوضاع سنتی و نسبتاً افراطی، نباید خیلی عکس العمل های تند را سر می داد؛ که داد.
12. وقف کردن گردن بند طلا وتوزیع چند بوجی گندم به ملاها، پس از اعتراضات آنها بنام این و آن، خود یک اشتباه بزرگ بود. در حالیکه  برای خاموشی سازی ملاها باید پالیسی های جدید را جستجو می کرد که نکرد، اکنون زهر تلخ اندیشه ملاها را آهسته آهسته تجربه می کند.
13. مصاحبه اخیرش در رادیو آزادی خود عامل به برکناری وی است، وقتی به زبان خود اعتراف می کند که "جانم درخطراست" معنایش این است که "حکومت مرکزی برای نجات وی از خطر، تصمیم عوض کنند وکسی دیگر را بجای وی اعزام بدارند در غیر آن کشته خواهد شد"، این حرفی بانو جوینده فضا را برای مرجع تصمیم گیرنده ومتعرضین بیشتر مساعد می سازد، زیرا حکومت هم به نابودی وی راضی نخواهد بود. بدین اساس عبدالله وغنی هم لابعد در این زمینه تصمیم به موقع اتخاذ کنند.
14. تغییر در روحیه سکتورهای امنیتی و استفاده جویی مخالفین مسلح از فضای موجود.
 

نکات قوت بانو جوینده
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 1. اول اینکه در حکومت وحدت ملی  مامور شدن حرف مشکل تر از جان کندن است، پس بنا به تایید همان مقوله مشهور"هرکه آب از دم شمشیر خورد نوشش باد". می شود این موقف جوینده را با جسارت، ذکاوت و درایتش معامله کرد وگفت که خانم جوینده در همین حکومت جسور ترین فردی است که به این موقف رسیده است. در یک کلام قوتمندی جوینده در فرصت شناسی وی است، اینکه چگونه از فرصت استفاه کرد و والی شد در یک بحث دیگر به آن خواهیم پرداخت.
2. وابسته نبودن خانم جوینده به هیج یک از احزاب سیاسی و سایر باندهای که مردم از شهرت آنها شناخت کامل دارند و تاجای دارنده ی  استقلال کاری خوب در روند حکومت داری خود می باشد.
3. به لحاظ اینکه ارباب سالار نیست وبرای اولین بار است که به چنین موقفی رسیده از آخرین پوتنسیل کاری خویش برای بقا و خلق یک نیک نامی و جلب رضایت مردم تلاش می کند.
 4. توجه بیش از حد دنیای غرب برخانم ها و اهتمام نهادهای غربی به بابت اینکه، والی این ولایت یک خانم است. اما اینکه خانم جوینده تا چی میزانی می تواند از این فرصت استفاده کند، بستگی به دانش وفهم منحصر بخودش را دارد.
5. توجه فیمینست های داخلی، بخصوص آنهای که هنوز در رهبری افغانستان نقش کلیدی دارند، قطعاً از حکومت داری وی دفاع می کنند که فرصت خوبی برای جوینده است تا از این فضای موجود استفاده کرده برای عمارت وآبادی غور که خواسته یی فطری وآرمانی مردم است دست برزند.
6. طرفداری بی دریغ زنان تاثیر گزار افغانستان از بانو جوینده، به منظور اینکه نشان دهند که خانم ها هم می توانند ولایت کنند، یعنی ولایت کردن تنها حق مردان نیست. بانو جوینده با حمایت از خانم ها چی در شورای ملی وچی در پست های حکومتی به درستی می تواند در تمام عرصه از ایشان به نفع خود و مردمش استعانت بجوید.
7. توجه لازم سفارت خانه ها غربی مقیم کابل برای خانم جوینده، واعلان آمده گی کمک به این ولایت فرصتی دیگریست که مردم را به پیشرفت غور امیدوار می سازد.
8. توجه رسانه های بین المللی و انعکاس مشکلات غور غنیمت دیگریست که اگر اشتباه نکنم در طول سیزده سال برای اولین بار بود که خبرنگاران بی بی سی برای تهیه یک گزارش مستند به غور آمدند و تصویری از ولایت غور را در رسانه های جهان انعکاس دادند. وهمینطور رادیو آزادی….
9. ترس وهراس از دزدی های کلان، چون تازه کارها معمولاً یا از هراس که دارند صادق اند یا از قضاوت مردم وتاریخ می ترسند. کوتاه اینکه بانو جوینده به هیج عنوانی نمی تواند به اختلاس های کلان دست بزند.
10. اگرچند عده ی ایشان را به قومگرایی و نفاق دعوت می کند اما من کمتر عقیده پیدا می کنم که یک خانم با تمام لطافت هایش روحیه نفاق افگنی داشته باشد.
11. در غایت باید تمام مسایل شخصی را کنار گذاشته دستگیر هم شویم، با حمایت موصوفه وحدت خود را حفظ کنیم، زیرا پیروزی ما در وحدت ماست.

پ.ن: آنچه برداشت من نسبت به جناب والی صاحب بود، صادقانه با کمال استقلال بدون هرنوع طرفداری و خصومت، خدمت تان تقدیم داشتم، امیدوارم موافقین و منتقدین جناب ایشان، با حفظ عفت بیان و قلم  دیدگاه خود را واقع بینانه بر ما شریک سازند.
با حرمت راغب
27/7/94