آرشیف

2016-11-4

گل رحمان فراز

نکات درخور توجه در پذیرایی رئیس جمهور!

 

– "جوینده" را نگذارید تا اخلال گر این سفر رئیس جمهور گردد و نگذارد تا اهداف مطلوب رئیس جمهور کمایی گردد!

– از سفر کردن جناب رئیس جمهور به غور بخاطر بررسی وضعیت موجود صمیمانه قدردانی کنید.

– رئیس جمهور غنی را در موارد مختلف انتقاد کردیم و بدون شک انتقاد ها سرنوشت ساز بوده است که او را وادار به بازدید غور کرده است.

– علت اصلی سفر رئیس جمهور غنی در ولایت غور را سمع مستقیم مشکلات مردم، بررسی مشکلات و پیدایش راه حل بر مشکلات شکل می دهد.

– این دیدار فرصتی است برای آشنایی غنی با مشکلات موجوده غور.

– از بد رفتاری و عدم پذیرایی مطلوب فقط نفرت غنی نسبت به غور افزوده می شود و بس! 

– موارد پیشنهادی و مشکلات موجوده توسط والی ولایت و رئیس شورای ولایتی در تفاهم و مشورت با رؤسای دوایر دولتی دیگر و متنفذین قوم صورت گیرد، مؤثر تر تمام خواهد شد.

– برای ارایه پیشنهادات و مشکلات کوشش کنیم موارد عمده را ذکر نماییم و از تذکر ذره ها ابا ورزیم چون هر قدر پیشنهادات زیاد گردد به همانقدر توجه کمتر به آن صورت می گیرد.

– سناتور و وکلای غور می بایست موارد طرح شده رئیس شورای ولایتی و والی را بصورت درست برای رئیس جمهور در جریان سفر مشترک شان تحلیل نمایند.

– از شکوه و شکایت از سران حکومت وحدت ملی بپرهیزیم، و نشست رئیس جمهور را پر رنگ گلایه های قومی و ذات البینی نسبت به همدیگر نماییم. 

– در بیان قضایا صادق باشیم و قضایا را طوری انعکاس بدهیم که مبالغه در آن وجود نداشته باشد.

– به افزایش نیروهای ملی امنیتی افغان و تمرکز عملیات تصفیوی در ساحات طالب/داعش نشین سخن بگوییم. 

– به خوبی رخصت اش کنیم تا حد اقل بهانه ی بخاطر استدلال عدم همکاری و توجه به غور را نداشته باشید.

با مهر 
گل رحمان فراز