آرشیف

2019-4-4

نوروز در افغانستان تجلیل سال نو

آغاز نصاب تعلیمی روز دهقان صورت می گیرد که ولایت بلخ جشن با شکوه را با بر افراشتن جهنده زیارت سخی و میله گل سرخ برگذار می نماید

نوروز برای اکثریت از اهمیت ویژه برخوردار است
تغییر: انگیزش اصلی تجلیل نوروز را ایجاد تغییرات و خلاقیت می دانند. در این روز باید کوشید تا زندگی متفاوت را از سر گرفت، خوی و خواص را تغییر داد و برای متفات شدن شروع به کار کرد
زراعت: در مسائل کشت و کار باید توجه صورت گرفت و از نعمت زمین برای سر سبزی دشت و تغدیه شکم ها استفاده نمود. در این روز دهقان بخود می آید تا زمستان را فراموش نموده، آمادگی های لازم را برای بارور شدن دشت ها از قله جات و حبوبات بگیرد تا برای غنامندی کشور گامی برداشته شود.
آموزش: مراکز تعلیمی معمولاً نصاب شان را در شروع سال آغاز می کنند. صرف نظر از اینکه مکتب است یا دانشگاه. آغاز سال می تواند مژده خوب برای از سر گیری پلان ها، مرور اشتباهات و تجدید آنها، ایجاد طرح و راهکار برای پیشبرد اُمورات آموزشی و تحصیلی باشد. پس، فرصت برای نو اندیشیدن و نو آوری کردن است
خوشی: گذر یک سال عمر و استقبال از سال جدید خوشی می آورد. دقیقاً سال که به اُمید آغاز، با تلاش ادامه و با دستآورد خاتمه می یابد. این خوشی بر می گردد به انسان های که نسبت به زندگی شان خوشبین و مثبت نگر اند
یادگار فرهنگی: جشن نوروز درحقیقت همان یادگار تاج گذاری یما جمشید پادشاه بلخ است که از قرن نهم هجری به بعد با میله گل سرخ در بلخ هم آغوش گردیده است که میله گل سرخ را نیز در پی دارد. این عنعنه همه ساله با حضور مسئولین دولتی و حکومتی و مردم عام برگزار می گردد.
فعالیت های افراد مسلح غیر مسئول: نکته قابل مکث در موشکافی اهمیت نوروز این است که نیروهای ملی امنیتی افغان می باید تا بیشتر از فصل های دیگر تمرکز به خرچ دهند و در راستای تأمین امنیت تصامیم، پلان ها و آمادگی های لازم را اتخاذ نمایند. حضور و فعالیت مخالفین دولت در فصل بهار بی شمار است و این خود یک نگرانی است. شایسته است تا از مزایای نیک نوروز و سال نو استفاده های بهینه را برده و تنها به تجلیل، میله گل سرخ، پُخت سمنک، جشن دهقان و زنگمکتب اکتفاء نکنیم

بامهر
محمدصدیق صدیقی 
غور فیروزکوه