آرشیف

2015-2-1

Shahla Latifi

نوای نهفته
صدای من شعف دختربچه ایست
که شادی را در آغوش پدر 
و راحت را از میان دستان مادر می جوید
 
صدای من امید نوباوه ایست
که فریاد تمنایش را از رگ های زندگی می پوید
 
صدای من نغمه دوشیزه ایست که آرمان هم آغوشی عشق را
میان گل ها زمزمه دارد
 
صدای من دلواپسی مادری ست
که خیالات بلند فرزندش را در نیایش سحر با خود دارد
 
صدای من ناله معشوقه ایست
که با خم و پیچ کمانه هایش در بستر عشق می تپد
 
و سرانجام صدای من
صدای توست ای زن
ای نوای نهفته در گلوی قرن ها
پس دهن باز کن از عاطفه، مهر و وفا
با طنین آرزوها

 
شهلا لطیفی
ژانویه ۲۰۱۵م