آرشیف

2020-12-14

دوکتور ص. سعیدي

نمی داند چه میگوید!

سه سال قبل در فیسبوک مطلب ذیل نوشتم که دوباره نشر کردند که اینک من با کمی تغیر خدمت شما پیشکش دارم که فکرمیکنم ارزش خواندن و توجه را دارد!
 
اعتراض شخصیت برجستهء جهادی آقای تورن…خان در مورد دیموکراسی مبتذل، اقتصاد بازار آزاد وحشی که در جهان صد سال قبل وجود داشت و مهار شد که زنده ماند و اما به افغانستان در  ۱۸ سال اخیر رسید، واقعاً مردود است!
بلی تورن صیب  راست میگوید چنین دیموکراسی مبتذل و غیر قابل قبول است!
دیموکراسي و آزادی بدون حاکمیت قوانین خوب، متناسب به سطح انکشاف جامعه مردود اند!
آما چیزیکه تورن ها نمی دانند آن راهها حل اند.  بلی راههای حل برخورد همه جانبه میخواهند!
راههای حل ایکه در دست ما و بخش آن بیرون از دست و امکانات ما اند.
راههای حل ایکه منجر به انتخاب و انتصاب بهترین ها در حاکمیت سیاسی شود. بهترینها تنها متخصص فن نه ( که منجر به ایجاد حاکمیت های تجرید شده میشود.) بلکې در پهلوی تخصص صادق  و متعهد به مصالح وطن و مردم ما باشند.
راههای حل استفاده از وسایل و تجارب مدرن تجربه شده در جوامع مشابه با سطح رشد مشابه ضرورت است که نیم بند نباشند چې نیم بند بودن همان زنجیر آهنین با یک دوحلقۀ پلاستیکی است تعریف زنجیر آهنین را نادرست میسازد. اګرانتخابات میګویم و رأی مردم میګویم و درآن از پول مواد مخدره، پول استخبارات خارجی و دشمن و …در مصارف برای انتخابات و اندازۀ مصارف و ساير اصول انتخابات قرن بيست ويك نظارت نه شود چنین انتخابات راه حل و ارادۀ مردم ودیموکراسی نیست.
 
بلی  راههای حل در دیکتاتوری است!
آما نه آن دیکتاتوری که تورنها میگویند بلکی دیکتاتوری حاکمیت قوانین خوب و تطبیق آن یکسان  و بر همه و از همه اولترتطبیق به موقع و بلا تأخیر آن.
 
وها  جهاد و مجاهد شرف و عزت تأریخ کشور های اسلامی و ماست. عدم احترام  و عدم بزرگداشت آن ذلت یک قوم و ملت مسلمان است. اما ټيکه داران و تاجران جهاد و اسلام نباید دیګر به فریب و اغوای ملت خود را از عنوان جهاد تحمیل کنند.
ما همه مراحل پيری خواهیم داشت و حق ماست که برای ما و شیوخ ما احترام و عزت شود. آما جهاد  و کارنامه های ګذشته تا لب ګور حق حاکمیت به این ملت را برای ما نمی دهد.
میگویند و مطلب از دست اول است که جناب استاد…به جناب جهادی وزیر  آب و برق سفارش کرد که قرار داد فلان  پروژه را به جناب … بدهد. جناب … به نزد وزیر  رفت  تا مطابق سفارش استاد قرارداد را تسلیم شود. وزیر در ملاقات گفت: ببخشید آن پروژه را که استاد سفارش کرد به کسې دیگری قبلاً داده ام. وزیر صاحب به احترام استاد فورا از   روک میز  خود اسناد پروژۀ دیگری را بیرون کرد و برای جناب سفارش شده پيشنهاد کرد.
!تورنها و شخصيت جهادی کشور  زنده باد
اما بحث ما بر افكار، نسخه ها، افاده ها و يا راه ها حل است! قرآن کریم میفرماید:  از اهل علم و اهل ذکر سوال کنید اګر نمی دانید. آنچه جناب شان ګفته ، وی درین اظهارات خود تنها نیست. من هم مانند وی ناراض ام از وضع. راه حل وی  در خروج ازین معضل خطاء و به ګمان اغلب از نادانی غیر عمدی  هم است.
بلی سوال زنده باد و مرده باد راه حل نیست اما فهم و راه حلهای شان خطاء و نمی دانند چه می ګویند!
بلی چنین دیموکراسی و چنین بازار آزاد  و چنین حکومتداری تورن ها مردود است! علت نفرت از دیموکراسی و اقتصاد بازارآزاد و مخالفت به پسوند و پیشوند دیموکراسی ناشی ازین تجارب بد و فهم ناقص و نادرست بنابرتجارب نادرست شان از واقعیت های روی زمین و تاحدی قابل درک هم  اند.  
 
افغانستان در ۱۸ سال گذشته تغیر کرده، آما مقدار  وقت، خون، زحمت و مصارف صورت ګرفته در تناسب نتایج حاصله غیر قابل قبول و سند واضح خیانتهای و بی کفایتی های حاکمیتهای ۱۸ سال اخیر در افغانستان است.
عاملین در واقعیت در مقام اول خارجی ها و در مقام دوم داخلیان.   اما عاملین به نزد ما در مقام اول همین عُمال داخلی خارجیان اند.
افغانستان، مشاکل و   مسایل آن  راههای حل ممکن دارند اما افراد بی کفایت، لجوج، اجیر و متعهد به جیب خود  و منافع دیګران و درعین حال بی کفایت بخش از عوامل اساسی عدم موفقیتها در عرصه های مختلف فعلی اند.
و ما علینا الا البلاغ المبین
داکتر صلاح الدين سعيدى
00447886474638