آرشیف

2015-10-28

انجینر محمد نظر حزین یار

نمایشگاه خوش نویسی تحت عنوان «سایه سار تنهایی»

تاریخ ۵عقرب ۱۳۹۴ که مطابق است به ۲۶/۱۰/۲۰۱۵ نمایشگاه خوش نویسی از طرف انستیتوت استاد کمال الدین بهزاد در تالار علامه صلاح الدین سلجوقی دایر گردید، این نمایشگاه که مدت چهارروز بروی بازدیدکننده ها باز است توسط سه تن از شاگردان  انستیتوت استادکمال الدین بهزاد هریک : حمیده ساغری غوری، بهار حزین یار و یگانه خطیبی هنر خوش نویسی شانرا به نمایش گذاشته بودند.

ادامه مطلب اینجا