آرشیف

2019-8-10

Shahla Latifi

نماد صلح

من چرا بیشتر برای خود و از خود شعر می‌گویم؟
!چون «من», معنی شعر را حقیقی می‌کند
چون«من»، نماد صلح دیروز و تمدن امروز است
من، صدای آرام دختران دهکده
رویایی زنان قربانی خشونت است
من، زیبایی مشرق 
بوی سیب باغ چهاردهی زمین است
من، چراغ لرزان به دست دختری ترسیده از وحشت
شفق خموش هر صبح زنی در قفس است
لهذا
من 
با مستی
با راستی
هر روز 
نغمه عشق سر می‌دهم
چون «من»، تو هستم ای زن ستم دیده ای روزگار تلخ

شهلا لطیفی
چهارم ماه جون ۲۰۱۹میلادی
Shahla Latifi
June 4th, 2019

https://www.facebook.com/ShahlaTV/
http://shahlalatifi.com/poems-and-stories.html