آرشیف

2014-12-31

afrotan

نقش فالبینهای ” سیأ “سی و استخاره ای در انتخابات افغانستان

هر دم از این باغ بری میرسد!

 

 

پیوسته به گذشته : قسمت سی ام 
 

حکایت است؛ شخصی به دوستانش گفت تمنا میکنم حتمأ فلان فیلم سینمائی را ببینند چون من در آن فیلم بازی کرده ام . یکی از حاضران گفت که ما آن فیلم را از سرتا پا دیده ایم ولی اثری از شما نبود . آن مرد با تندی جواب داد ، آنجا که هنرپیشه اول فیلم می خواهد از یک بلندی بپرد من هم بودم ، دوستانش پرسیدند کجا بودید که اصلأ دیده نه شدید ؟ آن مرد باز هم گفت : پشت صحنه ای فیلم دریک گوشه ایستاده بودم که کارگردان به پشت شانه ام محکم زد و گفت : برو بچه ! اینجا را خلوت کن که ما فیلم برداری میکنیم .!!!

به دنبال توافق اجباریی دو کاندید انتخابات " ریأ"ست جمهوری در افغانستان که با ثر فشار ومداخله مستقیم جان کِری John Kerry وزیر خارجه ایالات متحده امریکا و Ján Kubiš نمائنده سازمان ملل متحد در افغانستان صورت گرفت برخی از کارشناسان عزیزی که از بیماریــی شهـــــــرت !! رنج میبرند بصورت غیر منتظره به صحنه آمدند و آن موافقتنامه را محصول مغز مبارک و شریف شان دانیستند و مانند یک تعویذ و نسخه ای مجرب برای تمامی فصلها و عموم نسل ها محسوب کردند و جالب است که این نسخه مجرب نه از جانب این رجال گمنام تاریخ بلکه توسط جان کِری John Kerry وزیرامور خارجه امریکا و Ján Kubiš نمائنده سازمان ملل متحد در افغانستان ارائیه گردیده بود . البته قبلأ و پس از اعلام این موافقتنامه براتی نخستین بار حضرت محمد یونس قانونی در کسوت معاون اول " ریأ" ست جمهوری اعلام داشت که طرح تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان طرح افغانی است .۱ پیوست با این اظهارات شخصی بنام وحیدالله وحید که از پیش خدمتی در هوتل انترکانتننتال کابل آغاز و به عضویت هیأ ت افغانستان در سازمان ملل متحد بحیث کارمند اداری ایفای وظیفه نموده است ونه میتواند عضویت اش را در حزب دموکراتیک خلق افغانستان برهبریی ببرک کارمل منشی عمومی حزب دموکراتیک افغانستان و رئیس رژیم کودتائی حزب دموکراتیک خلق را نیز انکار کند ناگهان ظهور فرمود و ادعا نمود که وی شخصأ خالق نقشه ء راهی بوده است که از سوی جان کِری John Kerry وزیرامور خارجه امریکا پس از بوجود آمدن بحران انتخاباتی در افغانستان ارائیه وعرضه گردید !!البته وی خود را جزئ ازآنعده مشاوران و دستیاران آقای جان کِری John Kerry وزیرامور خارجه امریکا معرفی نمود که قبل از رفع بحرانات منطقه و جهان در زمینه تسوید و تدوین نقشه راه ، آقای کری John Kerry وزیر امورخارجه را همکاری مینمایند . البته آقای وحید الله وحید نه گفت که وی چگونه و از چه کانالی به پست مشاوریت جان کری John Kerry وزیر خارجه ایالات متحده امریکا نائل آمده است .؟

http://youtu.be/O-EmZ9Lrj0k

باید گفت حکایت شخصی که به دوستانش توصیه می نمود تا از فلان فیلم سینمائی دیدن کنند چون که وی درآن فیلم کار و هنر نمائی نموده است ؛ وقتی یکی از حاظران گفت که ما آن فیلم را از سرتا پا دیده ایم ولی اثری از شما نبود . آن مرد با تندی جواب داد ، آنجا که هنرپیشه اول فیلم می خواهد از یک بلندی بپرد من هم بودم ، دوستانش پرسیدند کجا بودید که اصلأ دیده نه شدید ؟ آن مرد بازهم گفت : پشت صحنه ای فیلم دریک گوشه ایستاده بودم که کارگردان به پشت شانه ام محکم زد و گفت : برو بچه ! اینجا را خلوت کن که ما فیلم برداری میکنیم .!!! کاملأ بر وی و دیگر یاران مافیائی اش صدق میکند .!البته هزارویک عیبی که این طرح و برنامه دارد هرگز و هیچ یکی از طراحان آن بیان نداشته است . اما پاسخ به این پرسش که این همه راه ها به کجا ختم میشود ، تا حدودی زیادی بستگی به این دارد که آدمیزاد خودش در کجاایستاده و قضیه را از کدام زاویه در معرض دید خودش قرار داده باشد ! البته باید گفت که در این دیدگاه " سیأ " سیون محترم و فالبینهای معظم منــجمله حـضرت وحید الله بـروَزنِ ولــــی الله !! «همه راه ها به مرقد مبار کهء نظام سرمایه داریی به شیوه لبرال ومافیائی ختم میشودوبس » خوشبختانه این قصه سر دراز دارد ودر این میدانگه یأس و ناامیدی برای تمرین دزدان سرگردنه تا لجبازان و فالبینهای مافیای قدرت و ثروت زمینه های تاخت و تازهای وجود دارند که هیچگاه و در هیچ مقطعی از تاریخ این سرزمین به مشاهده نرسیده است . مسخره ترین تحلیل و پیش بینی فالبین گونه ای که تا اکنون شنیده ایم و دیده ایم طرح تشکیل دولت وحدت ملی است که از سوی سوی جان کِری John Kerry وزیرامور خارجه امریکا پس از انجام انتخاباتی پیشنهاد گردید که با هزینه ساختن بیش از شش صد میلیون دالر با مطرح ساختن پدیده ای بنام تقلب کاملأ مشروعیت خود را از دست داده بود و علی الرغم آن برای دموکراتیک جلوه دادن نقشه راه مطروحه جان کِری John Kerry وزیرامور خارجه امریکا شمارش آرأ را مبنای تشکیل دولت وحدت ملی در افغانستان ساختند ، زیرا به اساس نقشه راهی که از سوی جان کِری John Kerry وزیرامور خارجه امریکا مطرح گردیده است پس از شمارش مجدد آرای که درنتیجه انتخابات ۲۴ جوزای ۱۳۹۳به صندوق ها ریخته شده است کاندیدی که بیشترین آرأ را از آن خود سازند برکرسی ریاست جمهوری تکیه خواهند زد و نامزدی که در مقام دوم قرار می گیرد به پست اجرائیوی جدید الخلقه نائل خواهند آمد !! این بدین معناست که عنان سرنوشت کشور باستانی افغانستان پس از همه چانه زنی ها – شعار دادنهای قومی – زبانی – مذهبی وغیره به دوتیم جداگانه ای که حامل شعار های که ا ز بستر همین نظام مقدس مافیای ظهور کرده اند و باکی نه می بینند که از په مقامی و پُستی امتیازاتی را حاصیل مینمائند . 
ادامه دارد
۱: یونس قانونی در گفتکو با رادیو آزادی:

http://da.azadiradio.org/content/article/25462875.html