آرشیف

2015-1-8

عزیزالله رویش احمد یار

نقدی بـــر شعر گـونــه هـای شاگرد الایاری محمد عزیز عزیزی

 
بنام خداوند رحمان ورحیم
 
انالحسین مصباح وصفینه النجات
 
دوستان عزیزبخصوص وطنداران غوری سلام وعلیکم ورحمت الله وبرکاتنه.
چندی پیش یکی از شاگردان الایاری بنام محمد عزیزعزیزی  که تازه میخواهد کلمات را بنابر ثلیقه شخصی خودش درکنارهم قرار داده وبه قول خودش شعر بسراید .یا وه سرایی هایش را درویب سایت جام غور که یگانه محوروحدت ودیانت وطن داران غوری ام می باشد میفرستد وگرداننده سایت بنابر احترام به آزادی بیان ودرنظرگرفتن حقوق هرشهروندی آنرا به بدست نشر میسپارد، چندین بار این شخص گستاخ ویاوه سرای با پیروی از الا یاری خود فروخته ومذدور قصد ایجاد تفرقه بین دو فرقه مذهبی باهم برادر(سنی وشیعه ) داشته  اما بی خبر از اینکه متاع پوچ واز کار افتاده اش درشرایط فعلی بازار ندارد.
اخیر این شخص یا وه سرای ونجاست خوار( من با صراحت این شخص را نجاست خوار میخانم زیرا انداختن نفاق دربین امت اسلامی بد از نجاست خواری است). شعری را دروصف حضرت امام حسین سروده است، این شعر ظاهرا دروصف سید الشهدا سروده است درواقع بازهم با پیروی از مکتب الا یاری خواسته است است تابغض وکینه اش را درمقابل مذهب تشیع ابراز دارد که من به این شخص یاوه سرا تذکر میدهم تا هرچه میتواند یاوه سرایی کند زیرا طوریکه درقبل یاد اور شدم این متاع دیگر خریداری نخواهد داشت. شیعه وسنی دو برادر متحد است وبا الهام از مکتب حسینی درراه تحکیم وحدت درتلاش هستند.
این شخص یا وه سرا دریکی از بیت هایش گفته است که گمراهان از امام حسین حاجت میطلبند.( این انسان نفهم کور خوانده است درمذهب تشیع حضرت امام حسین لقب با ب الحوایج دارد. هر حاجت مند به ابروی او از دربار خداوند متعال حاجت خودارا میخواهدو حضرت شان بنابر رشادت وپایمردی که درراه ترویج واحیای دین جدش نموده واز 72 تن از یاران، اصحاب، فرزندان وبرادری چون حضرت ابولفضل گذشته اند نه تنها درمیان اهل تشیع بلکه درمیان مسلمانان ازمقام خواصی برخوردارمی باشند.
درمذهب تشیع ایشان جایگاه اما را دارند که مقام امامت فقط به حضرت علی واولاد شان که نواده گان حضرت رسول اکرم(ص) می باشند داده شده.  امید وارم اقای عزیزرفتار یزید گونه اش را کمی کنترول کند ومغزپوچ شانرا درراه مثبت استفاده کنند.