آرشیف

2016-4-7

نقاشی و میناتوری، هنری که همواره جاودان میماند

آثاری هنری دائما از جایگاه و اعتبار والایی در جوامع انسانی برخوردار بوده است. به گونه‌ای که این آثار تحت تدابیر شدید امنیتی و محافظتی در بزرگ‌ترین موزه‌های جهان نگهداری می‌شوند.
عنایت جان علم که تازه وارد میدان هنر نقاشی شده است از زحمت کشی های شبانه روزی و همچنان از تشویق و  حمایت اساتید بزرگوارش مخصوصا استاد عبدالحی فرهمند که یکی از چهره های تابناک هنر نقاشی و مجسمه سازی و مایۀ مباهات و افتخار حوزۀ فرهنگ و هنر معاصر کشور است به نیکی یاد میکند، و همچنان مصمم و متعهد است که آثار بسیار پدید آورد و شاگردان بسیار را از هنر خویش بهره مند سازد و جای پای خود را برای همیشه در تاریخ هنر ثبت کند.
 

نمونه از آثار هنری عنایت جان علم

​نمونه از آثار هنری عنایت جان علم

​نمونه از آثار هنری عنایت جان علم

​نمونه از آثار هنری عنایت جان علم