آرشیف

2017-4-24

دکـتـر بصـیر کامجو

نفـیـرخـیـال

نگرش " نفــیر خیال " نمایه یی از نکوداشت هنرمند خوش آوازه و گرانقدر صدیق شباب می باشد.
دراین نوشته سوای تمجید و ستایش از کارکردهای هنری و فرهنگی این جوان خلاق، روی سخن ما بر مسئله، وارسی و کاوش ب رسه رویکرد مشترک، همسو و همسنخ در" چامه نماز" قهارعاصی که بوسیله صدیق شباب به آواز درآمده، ویژه گردانیده شده است.
 

ادامه مطلب در اینجا