آرشیف

2021-6-6

محمد اسحاق ثنا

نفاق
امروز از نفاق وطن در گرفته است 
چون درد بی دوا همه یکسر گرفته است
نی کوچه امن باشد و نی‌ خانه ها امان 
دزدان به هر کجای چو لشکر گرفته است 
دیگر طراوتی نه به باغ است و نه چمن 
نسرین فسرده ماتم عنبر گرفته است 
دیگر نمانده عاطفه و مهر مردمی 
کوچیده خیر در همه جا شر گرفته است 
هر روز حرف صلح به گوش آید و ولی 
لیکن کجاست صلح که جنگ در گرفته است 
امروز ظلم بی حد تو خاینی وطن 
یک گوشه نی سراسر کشور گرفته است 
هرگز کسی ز حال یتیمی خبر نشد
هر روز به گریه دامن مادر گرفته است 
محمد اسحاق ثنا
ونکوور کانادا
۰۵/۰۶/۲۰۲۱