آرشیف

2014-12-28

محمد نعیم جوهر

نــــازم استادِ، که ازآن سرزمینِ علم و فنّ

ازفــــــروغِ جوهرِخود،جوهـــرم استــادکرد
شوکت وشاءن هنررا،صدقــهء (دهــزاد)کرد

مهربانی های (فضل) و لطف واحسانِ (فروغ)
خاطـــــر آزردهء ، ناشــــــاد دل را شاد کرد

(جوهرت) درشهرکییف،همراه (خشنودِ) زمان
وصفِ اشعـــــارِترا، با یوسُفِ (کُــــهزاد) کرد

نــازم استادِ، که ازآن سرزمینِ عِــــــلم و فنّ
از (ثنـا) پرسان و جـــــویانِ منِ  بربـــــاد کرد

خامهء رنگـــین کلام ومست و زیبای (غفور)
همچو (فرخاری) تُـــرا، در هرگُلستان یاد کرد

نالـــــهء پرسوزِ، آن سـروِ روان ِ(سروری)*
بردل بشکسته ام، صد شور ِنو ایجــــاد کرد

این دلِ دیوانهء عاشق پرستم، بعـد از این
دوستان ! بار دیگر ترکِ بُتِ کمـــــزاد کرد

میشوی آنـــدم رها، از قیـــدِ زندانش دلا !
سیل اشکـــم، گر سفر بر خانهء صیّاد کرد

گیر ودار زندگـــانی، شــربتِ جانـــــم کشید
ایـفلــک ! تا کَی ز دستت، ناله و فریاد کرد

(جوهرت) درعشقِ شیرینِ تو، ای لیلی دهـر
همچو مجنون، پیروی از مکتبِ فـرهاد کرد.

***

*محترمه شهلا سروری.

————–
مورخهء29-07-2013میلادی
شهر کییف-جمهوری اوکرائین.

 

 

با الاثر تقاضای دوست و برادر محترم آقای محمد نعیم (جوهر) قطعهء شعری را بعنوان «نازم استادِ، که ازآن سرزمینِ علم وفنّ» که در منزل یکی از دوستان شان بنام (سونیا) در شهر کییف-اوکرائین سروده اند، برای دوستان و خوانندگان گرامی سایت وزین جام غور تقدیم میشود: