آرشیف

2015-6-24

راشد انصاری

نـبـــاشـد !

گرانی درد هرمزگان نباشـــــد
اگر هم بوده است ،الان نباشـــــــد

فساد و فقر و بی کاری و غیره…
به حمداللهَ درین استان نباشد

دعـــــای بارش و باران فـــراوان
خبــــر از بارش باران نباشـــــد!

خدارا شکر ، شــهر بندر عباس
به ظاهر بی سر و سامان نباشد!

نباشد هیچ معـــتادی درین جا
کسی علاف و سرگردان نباشد

“تقی” دنبال جنش خالش و ناب
پی قرش روان گردان نباشــد!

تمام کوچه ها امن و امان است
خبر از سرقت دزدان نباشــــد

به لطف خانه های مسکن مهر
پس از این مشکل اسکان نباشد!

مجــــــردها برای زن گرفتـــن،
دوای دردشان پیکان نباشــد!

زنِ بی سرپرست اصلا نبینی
زنی نان آور طفـــلان نباشــــد

درونِ ســـازمان هــا و ادارات
یکی کم کار و بی وجدان نباشد

خودت که دیده ای در سطح این شهر،
گدایی گوشه ی میدان! نباشد

و یا یک طفل بی بابا درین جا
برهنه پا و بی تنبان نباشــــد

حجاب دختران در حد اعـــلاء
تا این جا…مانتوی آنان نباشد (تصویری …!)

پسرها زیر ابرو کی تراشند؟
“غلومک” عینهو “مژگان” نباشد!

اراذل دیگر این جا ، جایشان نیست
کسی در پشت “وَن” گریان نباشد!

نمی میرد درین جا فرد بیمار
چرا که مشکل درمان، نباشد

پسر یا دختری در سن پایین
بلاتکلیف در زندان نباشـــــد

و احزاب سیاسی کارشان ۲۰
چنین احزاب، در ایران نباشد

کسی از پشت دیوار سیاست
پی تخریب این و آن نباشـــد

بزرگان بی تعارف راستگویند
خدا در کارشان حیران، نباشد

خلاصه ! شعر گفتن هست مشکل
دروغی این چنین، آسان نباشد!

سروده:راشدانصاری-ایران

پی نوشت:
استان هرمزگان یکی از استان های جنوبی کشور ایران است و شهر بندرعباس نیز مرکز این استان می باشد