آرشیف

2018-1-11

الحاج امین الدین سعـیـدی

نعـمت زبان

زبان ( ژبه ) کلمه عام فهم است به ترجمه ضرورت ندارد.به حیث وسیلهء ایجاد ارتباط یعنی انتقال اطلاعات از شخص به شخص دیگرمیباشد.
 سیستم های ارتباطی در علم (Communication) زیاد است که زبان نامیده نمیشود مثلاً ارتباطات غیر لفظی مانند (body language) زبان اندام٬ علایم ترافیکی٬ ریموت کنترول تلویزیون٬ و غیره.
 به این مفهوم زبان یعنی در انگلیسی «  Language  » ( لانگوویچ) در عربی «لغـة »  گفته میشود واما  زبان به حیث وسیله و آلهء جهت استعمال را در انگلیسی « تانگ » ((tongue ، و در زبان عربی « لسان» گویند. منظور بحث ما درین جاء همین مطلب و معنی دوم  واخیر است.  
زبان به حیث وسیلهء افهام و تفهیم و دادن تجارب ومفاهیم به یک دیگر، ساده ترین و کم خرجترین وسیله ای است که در اختیار انسان قرار دارد، بعلاوه سرعت عمل آن با هیچ چیز دیگری قابل مقایسه نیست و به همین دلیل تأکید دین مقدس اسلام است که باید همیشه آنرا در کنترول خویش داشته باشیم، وهمیشه مراقب آن باشیم.
هرچند علمای زبان شناسی ادعا دارند که زبان فقط ۷ فیصد مکالمات و ارتباطات را تشکیل میدهد و متباقی ۳۸ فیصد توسط  تاکید ، تون و سرعت صدا – ۵۵ فیصد آن توسط زبان و یا هیئت اندام همچو چین های روی ، بالاکشیدن ابرو، موقعیت دست ها ، و حرکات اعضای دیگر بدن صورت می گیرد.
ولی با آنهم زبان رول اساسی را در مکالمات و ارتباطات به عهد دارد و تمام موارد مذکور منحیث خدمتگار زبان مورد استفاده قرار می گیرند.
از «سعید بن جبیر» روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده اند :«اذا اصبح ابن آدم اصبحت الاعضاء كلها تستكفى اللسان انى تقول اتق الله فینا فانك ان استقمت استقمنا و ان اعوججت اعوججنا»
(هنگامى كه فرزندان آدم صبح مى‏كنند تمام اعضاى بدن به زبان هشدار مى‏دهند و مى‏گویند تقواى الهى را در مورد ما مراعات كن، چرا كه اگر تو به راه راست‏بروى ما نیز به راه راست مى‏رویم و اگر تو به راه كج‏بروى ما نیز به راه كج مى‏رویم!»
علماء زبان را به مواد مفیدی که در عین وقت قدرت انفجارشدید، نیز دارد تشبیه نموده اند. همان طور یکه انسان از بمب های اتمی وذروی  به دقت حفظ ومراقبت بعمل می آورد، باید همواره مراقب این عضو حساس بدن  خویش نیز باشد.
طوریکه گفتیم، زبان از مهم ترین اعضای بدن است. زبان منحیث ترجمان عقل،  اندیشه و شخصیّت انسان میباشد.
استفاده از زبان در جهت خیر و  شر ممکن است به همین دلیل از جملهء مباحث مهم و قابل توجه، بحث زبان و خاموشی  آن است.
به همان پیمانه ایکه نعمت بیان و زبان مفید و ارزشمند است، درصورت عدم استفاده معقول آفات آن بیشتر و زیان بارتر میباشد. باید گفت همان گونه که هیچ عبادتی نزد خداوند (جل جلاله ) برتر از سخن حق نیست،  سخن باطل هم یکی از زشت ترین و بالاترین گناهان محسوب میشوند.  
این را هم نباید فراموش کرد که: همان طوریکه زبان  مجری و عامل تعداد زیاد گناهان بشمار میرود، قسمت مهمّی از عبادات و اعمال نیک از قبیل ذکر الله، ارشاد مردم ، تعلیم و تربیّت، امر به معروف و نهی از منکر و جهاد،  را نیز تشکیل میدهد.
قرآن عظیم الشأن در مورد نعــمت  کلام واعضای کمک کننده  آن ( لب ها وچشم زبان) که نقش بی نهایت اساسی ومهمی را در شخصیت انسان بازی می نماید، میفرماید :
«أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَینَینِ *وَلِسَاناً وَشَفَتَینِ *وَهَدَینَاهُ النَّجْدَینِ» (سوره البلد11:8)( آیا براى او (انسان) دو چشم قرار ندادیم – و یك زبان دو لب ؟ – و او را به خیر و شرش هدایت نمودیم!»
واقع
اً همانطوریکه قرآن عظیم الشأن میفرماید: زبان ازجملهء  معجزه ترین ومهمترین بخش اعضاى بدن بوده، رسالت ووظایف سنگین، دشوار و پر مسؤلیتی را  در زندگی انسان بازی می نماید.
پیامبر
بزرگوار اسلام محمد صلی الله علیه وسلم  میفرماید:

ادامه مطلب در اینجا