آرشیف

2015-2-6

عبدالبصیر غوری

نظام دست چـــــــی طالبان

 

حکومت طالبان در نیم دوم دهه نود از دیگاه جهانیان واز دیگاه مجاهدین یک حکومت مذدور بود اما یک عده مذدوران از داخل کشور وکشور های دیگر سخت حامی سیاست طالبان وحامی موجود بودن شان در کابل بودن .شکل گیری این جنبش در سال 1994وسپس حاکمیت آنها در سپتمبر 1996در کابل یک مکروب خطر ناک بود.در آن زمان از سه مثلث آنها حمایت میشدند ایالات متحده امریکا.عربستان وپاکستان.برعلاوه خلیل زاد افغانی امریکای تبار سخت خواهان استقرار این نظام در کابل بود.بی نظیر بوتودر بهار 1995به واشنگتن سفر کرد وبا کلنتون ملاقات کرد بی نظیر بوتو طالبان را یک گروه طرفدار پاکستان معرفی کرد وگفت که این گروه میتوانند ثبات را به منطقه آورند !اما بوتو این را فکر نمی کرد که آنها ثبات را شاید به پاکستان بیاورد اما به مردم افغانستان به مشابه یک حکومت مذدوراند. که توسط جنرال های چون اسد درانی _جنرال اختر _جنرال کیهانی به شکل سمبولیک به افعانستان حکومت دارند ظهور طالبان را یک عده غربی گرای افعانستان یک حرکت متحد کننده پشتونها استقبال نمود. در شورای امنیت ملی امریکا طالبان به حیث یک نیروی آورنده نظم معرفی شد .آمر صاحب مسعود شخصیت متفکر قرن 21باربار به امریکای ها هشدار مداد که این گروه گروه نیست که ثبات را به منطقه بیاورد جفا است ظلم است به حق یک ملت اما آنها چون به گپ پاکستانی ها اعتماد داشتن نسبت به آمر صاحب تا اینکه امریکاه دید ماری که خودش پرورش داده بود خودش را نیش زد . 
حالا طالبان که آدم می کشند زنها را به کوچکترین جرم به قتل می رسانند وهیچ حق واحترام به زنها قایل نیستند سوال اینجا است که چرا خانم لیلا هلمذ با موهای کوتا سرش که بیشتر مشابه به مردها بود وبا پتلون کوبای وپیراهن آستین کوتاه به حیث سفیر طالبان در ایالات متحده امریکا ایفای وظیفه میکرد . اما چراطالبان زنهارا اجازه بیرون شدن به بازار نمی دادند ونمی دهند. تمام این بازی های سیاسی ناشی از معاملات پشت پرده در آن طرف دیورند می باشد.اما این را از ذهن خود بیرون کنندکه این دهه- دهه نود نیست امروز مردم افعانستان با تمام معنا همه چیز را درک میکنند ومیدانند خود مردم زعیم کشور خودرا تعین نموده توسط یک روند شفاف وآزاد نه توسط یک گروه که منتظر یک تشنج وبحران درکشور اند.

عبدالبصیر
محصل دانشگاه غور