آرشیف

2016-5-18

گل رحمان فراز

نظامیان امنیت طلب در پیشروی نبرد!

گر   ندانی  مهارت   نظامی  ام
چون  به  نبرد  آمدی میفامی ام 

من خوشبختانه در ولایت زندگی می کنم که علاوه بر داشته های دلنشین طبیعی و مردم صلحجو اش، افتخار مهمان نوازی سه ابر مرد در اجرای ماموریت نظامی برای تامین امنیت همان محل هر یک؛ ژنرال غلام مصطفی محسنی – قوماندان امنیه ولایت غور، دگروال محمود اندرابی – قوماندان امن و نظم عامه غور و محترم ژنرال امیر جان ناصری – رئیس امنیت ملی غور را دارد.
هریک از ژنرال های فوق بعد از متقبل شدن دشوار ترین ماموریت های جنگی در ساحات مختلف افغانستان توانستند خود را به اوج شهرت، اخلاص، تجربه، مهارت و شکوفایی برسانند و علت اصلی شکوفا شدن شان را حس آزادیخواهی، دلسوزی و همکاری با مردم شان شکل می کند که مردم را وا داشته است تا از سلوک و منش پسندیده ی شان چون؛ صداقت، شجاعت، مردانگی، دلسوزی، دینداری و مقاومت به اوج رضایت برسند و بر عمق دل مردم برای خود جای پای پیدا نمایند.
از زمانیکه این فرمانده های دلیر مسئولیت رسمی تامین امنیت دیارم را بدوش گرفته اند، خودبخود احساس آرامش می نماییم و هيچوقت ایده اشغال اش را توسط شورشیان و مخالفین دولت بر سر نمی پرورانیم چون به مهارت محاربوی ایشان باور داریم و صد فی صد اطمینان داریم که هیچ وقت در مقابل منافع عامه مردم که تأمین امنیت مناطق است، به دشمنان بی رحم وطن معامله نخواهند کرد. (این موضوع است که به حتم می توان بر آن تأکید کرد و حتی صادق بودن ایشان را تضمین می کنم!) 
در یک عملیات تصفیوی که به رهبری ژنرال بزرگ محترم غلام مصطفی محسنی – قوماندان امنیه ولایت غور با حضور داشت دگروال محمود اندرابی – قوماندان کندک نظم و امن عامه غور و ژنرال امیر جان ناصری – رئیس امنیت ملی این ولایت در منطقه غورقند و شورقل راه اندازی شده بود، مشت آهنین بازوهای توانای تأمین امنیت غور بر سر ایشان کوبیده شد و تلفات مالی و جانی عظیم به شورشیان وارد شد.
حالا انگیزه طالبان که در روز های قبل پلان اشغال مرکز غور را داشتند، زیر صفر قرار دارد و درس عبرت خوبی با پاسخ دندان شکن برای شان داده شده است که دیگر حرکت را در وجود خویش مرده می دانند. برای آنها مبارزه و نبرد با نیروهای امنیتی غور بخش از موضوعات است که احتمال پیروزی اصلاً دیده نمی شود.
یکبار دیگر، خواهش من از همه غوریان عزیز که واقعاً طرف دار تأمین امنیت دیار شان با تلاش های خستگی ناپذير این فرزندان اند، این است که بیشتر از پیش با ارایه اطلاعات از عملکرد دشمن ایشان را یاری رساندن و به تأمین امنیت این دیار تلاش نماید.

با احترام
گل رحمان فراز