آرشیف

2015-4-10

عصمت الله راغب

نشست نوبـتـــــی جمعیت فکر

امروز مورخ 20/1/1394 جمعیت فکر به اشتراک بیشتر ازصد تن از جوانان نخبه وتحصل کرده کشور به سلسله نشست های هفته وار خویش درتالار مسجد جامع حضرت خضر واقع خیرخانه، مواد ذیل را تحت غور و موشگافی  همه جانبه قرار دادند که به عون پروردگار واحترام به نظریات یکدیگر سرانجام به نتیجه مطلوب دست یافتند، موفقیت هرچه بیشتر شان را خواهانم:

1  .  بحث آزاد درابتدای جلسه برای ارایه طرح وپیشهنادات اعضای محترم جمعیت فکر به منظور بهبودی فرایند کار این نهاد.
2  .  تصویب اهداف این جمعیت(جمعیت فکر) به اکثریت آراء.
3  .  بحث روی ایجاد زمینه های تحصیلی وفراگیری علوم( خاصتاً معرفی افراد واجد شرایط به دانشگاه های خصوصی با یک تخفیف قابل ملاحظه درهمین سال).
4  .  گفتگو روی ایجاد یک کمیته ارتباط با رسانه ها( نگارشی، صوتی، تصویری) به رهبری یک تن از اعضای فعال این جمعیت.
5  .  بحث ونوید به علاقه مندان تحصیل از طریق بورسیه های خارجی درمقاطع لیسانس وماستری درکشورهای دوست( هندوستان،ترکیه ومصر) ازطریق تحصیلات عالی که اخیراٌ به کشور افغانستان وعده داده شده.
6  .  ایجاد کمیته بسترسازی بمنظور جلب توجه هرچه بیشتر زنان در این نهاد(جمعیت فکر).
7  .  جمع آور حق العضویت ازسوی اعضای موظف این نهاد( به مبلغ صد افغانی درهرماه).

دوستان عزیز وعلاقه مندان محترم که نظر به تشکیلات و اهداف این نهاد(جمعیت فکر) خواهان اشتراک وهمکاری به نهاد خودی تان( جمعیت فکر) هستید؛ میتوانید اهداف این نهاد را که طی سیزده شماره ترتیب یافته است قرار آتی تحت تفحص عینک ذربینی خویش قرار داده با ما همکارباشید، نقد ودیدگاه تان جهت کمک به این روند سازنده است ما ازتشریک نظریات شما به دیده قدر استقبال خواهیم کرد.

1  .  تلاش مجددانه درجهت تامین صلح وثبات سراسری درکشور.
2  .  ترویج وتقویت میانه روی واعتدال مذهبی.
3  .  تقویت فرهنگ علم پروری وایجاد زمینه های فراگیرعلوم.
4  .  تلاش درجهت تحقق فرهنگ مردم سالاری وارزشهای حقوق بشری.
5  .  کار درجهت تعالی ارزشهای اخلاقی درجامعه.
6  .  تلاش درجهت احقاق حقوق زنان درهمه سطوح.
7  .  ترویج وگسترش فرهنگ قانون مداری.
8  .  تلاش برای تحکیم فرهنگ احترام به تکثرگرایی هویت های قومی، زبانی، نژادی وجنسیتی.
9  .  سعی درراستای کاهش شکاف های اجتماعی وتحقق عدالت اجتماعی.
10  .  حمایت ازطبقه فقیر وتهی دست جامعه.
11  .  تلاش در راستای اعاده جایگاه تاریخی افغانستان اسلامی.
12  .  سعی درجهت بهره گیری ازاستعدادهای نسل جوان برای آبادانی افغانستان.
13  .  فراهم سازی زمینه های رشد جسمی جوانان(توجه به ورزش).

​نوت: جمعیت فکر توضیح وتفسیر هریک از گزینه های  اهداف این جمعیت را توسط بزرگترین نویسنده گان وپژوهشگران که ید همکاری با این جمعیت دارند دردسترس شما علاقمندان قرار خواهند داد امید است باما باشید.