آرشیف

2016-2-3

mhadad

ندای وطن بــــــــه فرزندان مهاجرش

شوق دیدار ِتو دارم، سربزن در کلبه ام
درغیابت بی قرارم، سر بزن در کلبه ام

بیش ازین دوری نکن ،از منِ افسرده حال
بیتو من یک مشت خارم،سر بزن در کلبه ام

آ به نزدم با نگاهِ جان بخش  و روح نواز
بشکنی اندک خمارم، سربزن درکلبه ام

ای دوای درد هجران ، خسته ام از زندگی
اینچنین است روزگارم، سربزن در کلبه ام

ترک دامانم نمودی، با خاطراتت هرزمان
تخم غم در سینه کارم ،سر بزن در کلبه ام

روز گاری را بیارد ،آن خدای مهربان
جا گزینی در کنارم، سر بزن در کلبه ام

حداد
 دوم فبروری 2016