X

آرشیف

نثار احمد حبیبی غوری

نثار احمد حبیبی غوری

انالله وانا الیه راجعون

دررسایی کسی می نویسم که این صفحه را برای علاقمندان، نویسنده گان، اهل علم ودانش گشود و خود بحیث مدیر صفحه ی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری نقش ارزنده ی داشت.

نثار احمد حبیبی غوری شخصیت ساعی، زحمتکش و از خود گذری که تمام عمرش را در روشنگری جامعه صرف نمود، او زمانی که بکار آغاذ نمود همه عواید ناشی از معاش ماهوارخویش را برای ایجاد یک فضای علمی و فرهنگی به مصرف رسانید، او شب وروز را فقط برای باز خوانی تاریخ و هویت گمشده جهانداران غوری آن ابر مردان که در تاریخ بشریت حماسه آفریدند و در کنار آن درتوسعه دین مقدس اسلام ساعیانه، عالمانه وروشنگرانه قدعلم نمودند، تلاش بیدریغ بخرج داد. 

نثاراحمد حبیبی غوری؛ فرزند حبیب الله در قریه غوک ولسوالی شهرك ولایت غور در حدود سال( 1342 )چشم به دنیا گشود، پدرش از جمله اهل کسبه، جد پدری اش شاعر، نویسنده و درعین زمان اهل تصوف بود، اما جد مادری اش از جمله روحانیون نهایت متقی که حتا مردم به او ارادت کامل داشتند و از ایشان دررفع مشکلات شان استمداد می جستند.

بعد از صنف نهم از متوسطه کمنج وارد مکتب افسران شد، به رموز نظامی خیلی عالی درخشید، به یکی از نهاد های نظامی شروع به کار نمود، او بیشتر از آنچه اهدافش بود کار میکرد، درهدف گرفتن دقیق و درعمل ساعی بود، تحولات دو دهه اخیر بر روانش تأثیر ناگوار نموده خدمت نظام را رها و به اداره ی دولتی رفت.

تحصیلات عالی را در بخش اقتصاد در کشور اتحاد شوروی وقت سپری کرد، او ده ها کورس مدیریت عالی را دردانشگاه امریکایی کابل، و کشور های خارج زیر نظر اساتید بزرگ آموخت، و به ده ها سیمینار آموزشی تخصصی را در داخل و خارج کشور شرکت ورزیده و چندین اسناد آموزشی، بیشتر از 300 تقدیر نامه، سپاس نامه از ادارات دولتی، غیر دولتی، مردمی و بین المللی دارد.

افتخارت معنوی او: 

مدال طلایی اتحادیه فرهنگی اروپا مدال افتخاری سفارت آمریکا در کابل دو مدال از اتحادیه های کارگری افغانستان یک مدال از شاروالی کابل 

همچنین به تلاش و پشت کار وی :

تغیر نام چغچران به فیروز کوه باز نمودن آرامگاه سلطان غیاث الدین غوری بعد از قرن ها پخش عکس های سلاطین غوری در ادارت دولتی بخصوص جابجائی عکس های سلاطین غوری در رو ز های ملی وتاریخی بعد از تصاویر سلطان محمود غزنوی پخش و نشر عکس های سلاطین غوری در مجله اردو نام گذاری دو جاده و یک چهار راهی کابل بنام سلطان غیاث الدین غوری و سلطان شهاب الدین غوری تزین کاری آرام گاه سلطان غیاث الدین غوری در جنب مسجد جامع بزرگ هرات سی مصاحبه تلویزیونی در مورد بنیاد و بنیاد فرهنگی جهانداران غوری رنگی ساختن عکس های سلاطین برای اولین بار در تاریخ

زمانیکه به ریاست تنظیم مارکت های شهرداری کابل برگزیده شد، تغییراتی شگرفی درامور مارکت ها، دوکانها و مغازه های شهر کابل بوجود آورد، نظم شهر را آراسته به نظام شهرداری ساخت، صنوف مختلف تجاری را از هم تفکیک و اتحادیه های مختلف را راه اندازی نمود، هر صنف مطابق به خواست شان تحت قوانین شهرداری فعالیت های شانرا رونق بخشیدند.

مقام شهرداری وقت کابل به پاس خدمات او ریاست تنظیف شهر داری را به وی سپرد، او که از انرژی و توان کاری خاصی برخوردار بود، دراین سمت کارهای زیادی را راه اندازی و مستقیمأ با دونر های مختلف برای صفایی شهر هفت ملیونی کابل تماس های مکرر داشت، دراین راستا هم پروژه های مهم و ارزشمندی را درجهت پاکی شهر کابل راه اندازی کرد و چهره شهر کابل را كه یک زمانی به کثافت دانی مبدل شده بود تغییر داد و کابل زیبی امروزی را می توان بازده کار های او دراین بعد کاری اش حساب کرد.

حبیبی در مدت مدیریت اش در شهر داری کابل فرصت خوبی برای رشد علم و فرهنگ به دست داشت و به قول خودش دست به قلم بردو با نوشتن کتاب های زیادی را نوشت و یا برای چاپ نوشته های دیگران مساعی بیدریغانه ی بخرچ داد، اولین اثرش برای بهبودی شهر کابل و داشتن عواید اقتصادی کتاب « کتاب کثافات جامد شهری» بود، در آغاذ فصل اول این کتاب نوشته است:

شرایط ناگوار جنگ درکشورما، ازدیاد جمیعت شهر نشینی ، هجوم سرسام آور مردم به شهر کابل، عدم آگاهی از فرهنگ شهری عواملی بوده اند که همکاری اهالی پایتخت را به نظافت شهر ضعیف ساخته و باگذشت سالیان متمادی و بحران جمیعت روبه فزونی گذاشت، شهر بصورت غیر پلانی توسعه یافت وتا دامنه ی کوه ها گسترش پیدا کرد که نحوه ی جمع آوری کثافات جامد به مشکل مواجه گردیده و به هر گوشه و کنار به شکل پراکنده و ذخیره انبوه تبدیل گردید، امکانات و ظرفیت های ریاست عمومی تنظیف شاروالی کابل نیز تغیر نیافت و به همان شکل بومی و قدیمی باقی مانده بود توجه مقامات دولت نیز در اکمال و بلند بردن ظرفیت های ریاست عمومی تنظیف شهر کابل قابل لمس نبود.

در همین فصل آمده که ریاست تنظیف توانیست طرح جامع برای از بین بردن کثافات جامد را بصورت عملی که عبارت از: (تولید، جمع آوری و دفن باشد روی دست گرفت.) این کتاب راهنمای خوبی است برای کسانیکه دراین عرصه درتمام شهر های افغانستان فعالیت دارند.

حبیبی برای ارتقای فرهنگ شهر نشینی و ساختار یک کابل دارای فرهنگ عالی و یک پایتخت نمونه؛ کتاب ما چه کرده ایم؟ که یک نوشته تخصصی در باره نظافت شهر کابل است نیز به نشر رسانید این کتاب فعالیت های شهرداری را دربخش تنظیف بصورت مستند توضیح میدهد و نشان دهنده ی شفافیت کاری یکی از ارگانهای شهرداری کابل را نشان میدهد، کتاب مذکور گویای از صداقت و راستی یک مسئول را در اداره نشان میدهد.

و ده ها مقاله و اثر دیگر که به اهتمام حبیبی جمع آوری و به دست نشر سپرده است، اداره یا سازمان که برای پیشرفت کشورش بیندیشد و یا درفکر تعالی وطن و وطندارانش باشد همیشه افکار دو بعدی دارد؛ یکی بلند بردن فرهنگ توسعه و دیگرش کار های عملی و بنیادی، که این دو مسیر برای جبیبی غوری به مثابه وظیفه و مسئولیت جدی بشمار رفته و همیشه برای تحقق آن جان نثارانه کار می نمود.

نثار احمد جبیبی که از تبار غوری ها و شنسبی نژاد است، محرومیت های تاریخی مردم غور اورا زیاد رنج میدهد، امروز درکابینه دولت های دموکرات و اسلامی از کدر های علمی و تخنیکی غوری ها اثری نیست، برای باز سازی غور حتا راه و برق کوچکترین توجه ی وجود ندارد، اورنج می برد و برای رسیدن به مقامات درب هیچ مقامی را نمی کوبد، او همیشه در فکر آنست تا تاریخ با ابوهت غور را باری به مطالعه آنانی برساند که آزمندانه آنرا به ورطه ی فراموشی سپرده اند و یا تحریفاتی در قسمت غوری ها و غوری تباران بوجود آورده اند.

این رنج او سبب شد تا در سال ( 1388 ) به همکاری اکادمی علوم افغانستان، استادان دانشگاه،به شرکت ده ها تن ازاندیشمندان، اهل قلم، شخصیت های خبره، جوانان، شورا ملی، شخصیت های کوردیپلماتیک مقیم کابل سیمینار علمی را تحت عنوان ( امپراطوری غوری ها و جایگاه آن درتاریخ) را راه اندازی و مدت دو روز این سیمینار با پیام ریاست جمهوری جمهوری اسلامی افغانستان، پیام مجلس نمایندگان، صحبت های سفارت کبرای ایران مقیم کابل و ده ها مقاله ی علمی ادامه یافت، که دراین سیمینار حبیبی غوری نقش محوریت داشته در سازماندهی، اطلاع رسانی، امور لوژیستیکی نقش بارزداشت.

ناگفته نماند، بعد از سیمینار به تشکیل یک بورد مشورتی از اکادمیسین ها، استادان دانشگاه، اهل خبره، نویسندگان و پژوهشگران کشور پرداخت که سرانجام بعد از بحث های همه جانبه نهادی را تحت نام« بنیاد فرهنگی جهانداران غوری» اساس گذاری و در رأس آن محترم فقید دیپلوم انجینیر عبدالرحمن غوری قرار گرفت.

علاوه باید کرد چندی قبل محترم انجینیر عبدالرحمن غوری به اثر مریضی که داشت دارفانی را وداع و شخص حبیبی مسئولیت بنیاد را طی یک همه پرسی (رفراندم) که از طریق رسانه ها به نشر رسید به عهده گرفت و همین اکنون میخواهد بنیاد را با طرح های جدید و فعالیت های جدید دوباره احیای مجدد نماید.

اما فعالیت های که طی مدت بیشتر از یک دهه دربنیاد جهانداران غوری صورت گرفت، حبیبی مستقیمأ بحیث معاون بنیاد درتفاهم به ریاست بنیاد و اعضای رهبری آن انجام داده است عبارت اند از:

درگام نخست، باز نویسی تاریخ پرافتخار امپراطوری غوری ها( طبقات ناصری) که با حواشی و تعلیقات غیر قابل قبول توسط تاریخ نویس مشهور کشور مرحوم عبدالحی حبیبی از طریق انشارات دانشگاه کابل به نشر رسیده بود دوباره چاپ، حواشی مزید آن حذف گردید و این تاریخ بی بدیل از دو جلد به یک جلد بصورت حقیقی آن دو بار به زیور چاپ آراسته و به دسترس علاقمندان قرار گرفت و همچنین آثار دیگر که سالها درانتظار چاپ بود و یا نویسندگان محترم نسبت مشکلات اقتصادی نمی توانستند به نشر اثر شان بپردازند به همت، حمایت و هزینه بنیاد توسط شخص حبیبی زیور چاپ یافت که ازجمله به اثرات ذیل می توان توجه کرد:

مجمع الاجواهر اثر الحاج سید محمد رفیق نادم رئیس بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب اشعار مولوی نعمانی رئیس بنیاد فرهنگی جهانداران غوری ولایت بادغیس کابل دیروز، امروز و فردا اثر نثاراحمد حبیبی غوری کابل شهر متر وپولیس اثر نثار احمد حبیبی غوری آتش عشق (اثر عبیدالله سرحدی) در سه نوبت به اهتمام نثار احمد حبیبی غوری ماچه کرده ایم اثر نثار احمد حبیبی غوری سلطان رضیه غوری در دو نوبت گرد آوری و نوشته های نثاراحمد حبیبی”غوری”تاریخ طبقات ناصری (بازنویسی و بدون تحشیه و تعلیق) به اهتمام و کوشش نثاراحمد حبیبی”غوری”جغرافیای تاریخی غور اثر پروفیسور دوکتور عزیز احمد پنجشیری به کوشش نثاراحمد حبیبی”غوری”تاریخ افغانستان اثر محترم دوکتور شاه محمود محمود به کوشش انجنیر عبدالرحمن غوری تاریخ امپراطوری غوری در دو نوبت به کوشش انجنیر عبدالرحمن غوری گلی از شاخه آفتاب اثر سید شکیب زیرک دوبیتی های ملنگ صمد به اهتمام استاد نبی ساقی استوره جهاد و سازندگی اثر میرزا خواجه محمد به اهتمام و تصحیح نثاراحمد حبیبی”غوری”در ضیافت خدا خاطرات دوکتور محمداکرم(( خاموش)) از سفر حج در شعر به اهتمام نثاراحمد حبیبی”غوری”اشعار هجری ساغری به اهتمام نثاراحمد حبیبی”غوری”کابل لرغونی اثر دری و پشتو از پوهاند رازقی نریوال سلطان رضیه غوری هشتم مارچ اثر پروفیسور عزیز احمد پنجشیری به کوشش نثاراحمد حبیبی”غوری”گلزار عاشقان خلیفه ملا احمد فقیری به کوشش نثاراحمد حبیبی”غوری”خشونت و خشونت زدایی اثری فرهنگ ساغری اسناد سیمینار امپراطوری غوری ها ماهنامه شنسبانیه که از طریق بنیاد فرهنگی حوزه غرب به نشر می رسد خودم را رفته اهومی کنم اثر فردین ایثار یکی از جوانان فاریاب مردان آزادی اثر محمد حامدصيفي هج البیان اثر دانش کمالی گلی نور اشعار اثر نورمحمد شاعر “غوری”

اما او امروز دربین ما نیست، او بعد از مدت چهار ماه مریضی صعب العلاج به تاریخ دوشنبه 30 اسد 1402 در منزلش در خیرخانه کابل جان به جان آفرین سپرد. روح این بزرگ مردعلم و فرهنگ شاد ویاد خاطراتش همیشه جاودانه باد.

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.