آرشیف

2018-10-29

دوکتور ص. سعیدي

نتیجهء منطقی ترور رازق!

ترور شخصیت برازندهء ملی و مدافع سر سپردهء منافع و مصالح افغانها و راه حق، جنرال عبدالرازق ثابت میسازد که ترور و کشته شدن سفیر قطری در دسیسهء قبلی در قندهار نیز برای کشتن جنرال رازق تنظيم و سازمان دهی شده بود، ولی جنرال رازق در آن مرتبه قبل از انفجارتصادفاً برای ادای نماز خواندن از نشست و جلسه خارج شده بود و قربانی آن دسیسه و جنایت سفیر قطری و دیګران شدند. 
حال سوال مطرح میکنیم و متعاقباً نتیجه میګیریم که به قتل و کشته شدن جنرال رازق کی بارها تلاش کرده بود و کی علاقمند و خواهان آن در قدمهء اول بود؟ 
جواب کاملاً واضح و صریح است که در قدم اول پاکستان قرار اظهارات خودش در یک مصاحبهء تلویزیونی، بیش از چارده مرتبه به صورت مستقیم تلاش ناکام کرده بودند.
این میرساند که حکومات امریکا، قطر، حاکمیت افغانی و مردم ما باید بدانند که قاتل و سازمانده این ترور و دهشت ای اس ای پاکستان است که حتمی نیست جانب امریکایی را ازین برنامهء خویش در جریان قرار داده باشد. پاکستان در طول چار دهه در پهلوی سر جنباندن با جامهء جهانی در مبارزه با تروریزم خود ترور و دهشت ایجاد کرده، آنرا تمویل و صادر کرده و به پرچون فروشی نیز پرداخته. پاکستان بدون شک در پهلوی اجندای جهانی، اجندای به خصوص خود را که ضد افغانستان، ضد هند و کسب هژمونی منطقوی است به پيش برده و تاحدی موفق هم است. با تمام جنایات مرتکب شده علیه انسانیت در پاکستان، افغانستان، منطقه و جهان تا حال صرف و صرف در لست خاکستری متخلفین شامل شده. پالیسی حاکمیت کابل این را موفقیت خود میداند اما منطق سخن و با وجود ارتکاب جرایم ضد بشر و باز هم صرف در لست خاکستری، تین را موفقیت پالیسی های پاکستان میدانم و است. علاوه برین در آن لست خاکستری متخلفین هم به اساس محاسبات دقیق، پاکستان عمدتاً در اثر تلاشهای حاکمیت هند شامل شده است. اما مسلم این است که آنکسیکه جنرال قهرمان جنرال رازق را در آن منطقه مص‌ؤون ترور کرده میتوانست به یقین جنرال میلر نیز از تیر رس اش خارج نبود. 
سوال درین است، اګر این کار و علاقمندی طالب باشد، چنانچه نطاق آن از قرار ګاه پنجاب این حمله و کشتن جنرال رازق را متقبل شد به یقین که رسماً جانب امریکایی را نیز در مقابلش و در کشتنش در ین فرصت استخاره نمی کرد. 
منطق کامل سخن نشان میدهد که قتل سفیر قطری به صورت غیر عمدی و قتل جنرال رازق به صورت عمدی از یک مرجع صورت ګرفته و آن ای اس ای پاکستان است. 
لطف جانب پاکستانی به نه کشتن آقای میلر درین امکان به نحوی نمایش قدرت جانب پاکستانی و تخویف جانب امریکایی از جانب پاکستان نیز است. 
احتیاط مقامات افغانی در افاده های سرحد، خط دیورند تأثیرات این ترساندن ها، تطمیع ها و به صورت واضح سیاست تخویف و تطمیع پاکستانی نیز است. به این سلسله کار آیي سیاست های استکبار پاکستانی در افاده های اخیر مشاور امنیتی جناب رئیس جمهور افغانستان مانند «عدم واضح بودن رابطه شهادت و ترور جنرال رازق به جانب پاکستانی» تحت تأثیر چنین حالات ترس و تطمیع صورت گرفته است. 

دا ھم ور اضافه کول غواړم چې هغه امریکایی او یابله نړېواله مرسته افغانانو او افغان اولس د افغان اولس د شرف او د آبرو، د عزت او د تاریخي افتخاراتو د توهین او تحقیر او معاوزې په بیه منوط او مشروطوي لکه څنګه چې امریکایی سناتور په دې ورستیو کې تأکید کړای دی، نو په یقیني ‌‌‌‌‌‌ډول دې دغه سناتور تاریخ ولولي چې سخت به پښیمانه شي. هغه سناتور دې د افغان ملت او پښتون تاریخ ولولي. دوی دې ټول پښتانه او افغانان چې ددوی شاوخوا لکۍ وهي، چاپلوسي او تملق کوي، خاین او جاسوس دي، د ټول افغان اولس سره نه پرتله کوي. دوی به دا خوب او خیال چه د افغان اولس عزت معامله کړي، قبر ته یوسي او قبرو ته وړای دی. د دوی هڅه د شاه شجاعي اعمالو تکرار او یا له هغه نه د بدې دسیسې تحمیل او قبولولو او یا د عملي کولو هڅه او یا اقدامذن په یقین د افتضاح سره مواجه شي. زمان به دا ثابته کړي او دې کې هیڅ شک او تردید نه شته! 
دوښمنان دې زما دا پاس ارزونه کې شک نه لري که نه سخت او نا وخته به پښيمانه او تاریخي افتضاح به یې نصیب شي. 
هره کوڅه او هر کن‌‌‌‌‌‌ډو به ورته سنګر او د ګورستان برخه شي. 
ما پرې غاړه خلاصه کړه، انتخاب ددوی دی. 

الله (ج)دې ټول شهیدان وبښي 
الهی به حال این ملت رحم کن! آمین 
۲۷/۱۰/۲۰۱۸