آرشیف

2014-12-26

عبدالستار دولتي

نا امنی و رشد تنفگ سالاری در غور

۷۸۶

از آنجایکه در تقدیر ما ، رویداد های تازه و جالب خیلی سریع در حال شگوفائی هستند ، آدم فرصت نمی یابد که ذهن اش را در مورد موضوعی منسجم کند ، زیرا جریانات یکی پس از دیگری در حال شکل گیری هستند . در حالی که فضای ترس انگیز جامعه ، روحیه ی نومیدی و ناامنی را در افغانستان مورد تاکید قرار میدهد . بلی دوستان گرامی نظر به تحلیل که از وضعیت سال 1391 در ولایت غور دارم ، خواستم نبشته در مورد رشد تفنگ سالاران غیر مسول در غور و سؤ استفاده از ضعف حاکمان حاضر داشته باشم .
در چند سال اخیر قدرت تفنگ سالاران روز به روز در ولایت غور چشم گیر تر شده و مشکلات نا امنی در غور افزون گردیده است. درس گرفتن از گذشته ، برای سامان بخشیدن به آینده است این به معنای شناخت راه های درست و موفق و تحلیل اشتباهات و پس زدن آنها و فاصله گرفتن از آنها ست . امروز اگر حقیقت موجود در فضای جامعه را تفنگ سالاران در پشت هزاران حجاب و در هزاران زاویه مخفی کنند ، اما باز هم حقیقت همه جا موج می زند و رخ می نمایاند .
تفکر حذفی و منفور تفنگ سالاران و ظالمان خدا ناترس باز به میدان آمده اند تا در افغانستان جنگ زده و رنج دیده منطق یک برنده و یک بازنده را به نفع خود شان به کرسی بنشانند و با تسلیم نمودن چند میل اسلحه پاکستانی به پروسه صلح دوباره از دولت کریدت بدست آورده و با روحیه آرام تر وظیفه اصلی شان که همانا تنفگ سالاری و پیدا کردن نان از میله تفنگ شان میباشد ادامه دهند این تفنگ داران سعی میکنند ذهن مردم و دولت مردان را در مورد شان تغیر بدهند اما خوشبختانه عدم آگاهی از اینکه هیچگاه مردم عزیز ما قضاوت که در مورد آنها دارند تغیر نداده بلکه همیش خواهان به دادگاه کشیدن این چهره های ظالم و منفور جامعه خود هستند .
سال 1390 هم با همه فراز ونشیب ها و عبرت ها و تجربیات بزرگ که با خود داشت به پایان رسید و اکنون ما ادامه ی بیم و امید های خود را در سال نو به انتظار نشسته ایم . هر چند انتظار نمیرود که در سال نو هم بهبودی امیدوار کننده حاصل شود ، اما در هر حال ما به امید بهروزی و پیشرفت زنده گی میکنیم و برای این امید خود نیز در حد توان و فهم خود تلاش میکنیم .
بنده در گذشته نیز در نوشته های خود گفته بودم اگر دولت در غور در قسمت جمع آوری اسلحه و از بین بردن تفنگ سالاران بطور جدی اقدام نکند ، تفنگ سالاران از وضعیت موجود و بستر گرم ناامنی ها استفاده نموده و رشد مینمایند که چنین شده است .
ترورها ، حملات شبانه بالای افراد ، شهید نمودن افراد بی گناه همه بیان کننده این موضوع میباشد خصومت های بین القومی در غور که از گذشته ها به ما به میراث مانده است و طی سال های گذشته تااکنون ادامه داشته فقط جوانان عزیز ما قربانی این برخوردها شدند و هنوز هم در بعضی ولسوالی ها تفنگ سالاران موضوعات بین القومی را دامن ز ده و این نا امنی ها در مناطق مختلف ولایت غور باعث نگرانی ساکنان عزیز غوری ما شده است. راکت ها ، پیکا ها و باقی سلاح های مختلف النوع که با روغن چرب شده و آماده فیر از طرف صاحبان شان هستند ، هر لحظه این امکان را به وجود آورده که جنگ در بین اقوام مختلف درغور مشتعل شود .
دولت مردان در غور نه تنها نخواسته اند تا از این جنگ های خانه مان سوز و اذیت کننده جلوگیری نمایند بر عکس بعضی از طرف های در گیر را تقویه مالی و نظامی نموده اند . من به عنوان یک شهروند از تمام قلم بدستان و روشن فکران گرامی تقاضامندم تا در حد امکام از این اختلافات و جنگ های پلان شده به نحوه که امکان دارد جلوگیری نمایند در غیر آن ( وای وای ) کردن در آینده بی فایده خواهند بود خریداری اسلحه ، مخابره های دستی روز به روز قیمت های بالا را به خود اختصاص داده است و تلیفون ثریا از مقام خاص در غور برخوردار است . تلفون ثریا در جنگ ها و ترور ها زمینه های خوبی را برای به هدف رسیدن تفنگ سالاران مساعد ساخته است و وسیله خوبی برای هدف آنها بوده است . 
پولیس در غور پولیس ( ملی ) نبوده و از اقوام مختلف تشکیل گردیده بجای اینکه آنها از منافع ملی شان دفاع نمایند ودر سرکوبی تفنگ سالاران اقدام جدی از خود نشان دهند برعکس آنها از اقوام خویش دفاع نموده و در نا امنی ها در غور نیز آنها دست دارند چرا دولت مردان در غور بی خبر اند یا اینکه از این بی امنی ها در غور لذت میبرند . 
از ظلم و ستم این افراد تفنگ دار غیر مسؤل نه تنها مردم محل و منطقه در امان نبوده بلکه با تشکیل دادن گروه های دومی خود بنام ( طالب) با گرفتن راه ها ، چور و چپاول ، دزدی و غارت اموال مسافرین عزیز با عث ترس و وحشت و ناامنی در غور شده اند . آمدن افغان های (کوچی) در غور در منطقه های مختلف این ولایت از ظلم و ستم و گرفتن اموال آنها توسط تفنگ سالاران به یک عنعنه در ولایت غور تبدیل شده و افراد غارت گر نان روزانه خود و افراد خود را با حواله بالای کوچی ها – افغان های مظلوم بدست میآورند و در بعضی موارد شنیده میشود که به افراد بلند پایه دولت باج نیز میدهند و افراد دولتی از آنها پشت بانی نموده و همواره باعث همکاری با آنها شده است . 
رسانه های نوشتاری در ولایت غور وظیفه خود را انجام داده اند و همواره از وضعیت موجود سخت انتقاد کرده اند و از حکومت خواسته ا ند تا در مقابل تفنگ سالاران به طور جدی عمل نمایند . اما افسوس که گوش شنوا وجود ندارد تا موضوع را جدی گرفته وبا یک پلان منظم نظامی افراد تفنگ دار غیر مسؤل را در غور خلع سلاح و آنها را به ارگان های عدلی و قضائی معرفی نمایند . بدبختانه طی ده سال گذشته این پلان بالای هیچ یک از قوماندان های غیر مسؤل صورت نگرفته است . 
طالبان در غور : طوریکه شنیده میشود طالبان که در گذشته از طرف ( آی اس آی ) پاکستان و شبکه القاعده در غور به آنها وظایف تخریب کاری سپرده شده بود از انجام وظایف خویش نسبتاً ناکام بوده و تغیر و تبدیلی در بین آنها صورت گرفته است و افراد تازه نفس به جای آنها وظیفه گرفته اند . بیشتر افراد طالب درغور از خود ساکنان این ولایت بوده و طالبان بیگانه کمتر بوده و پلان های را که طالبان در غور در سال 1391 روی دست دارند و شاید مدیریت ضعیف که در نظام حاکم وجود دارد آنها بتوانند پلان های شان را عملی سازند که در زمینه عطف توجه کارمندان صادق امنیت ملی را خواهانم . عملیات تازه ئی را که طالبان بنام ( الفاروق ) در بعضی مناطق انجام داده اند سخت قابل نگرانی برای مردم عزیز ما در غور شده است . حاکمان درغور بیشتر روی تعدیلات زمین های دولتی و همکاری با مافیای زمین مصروف هستند که محیط زیست را برای همشهریان ما در مرکز ولایت غور غیر قابل استفاده ساخته است و سردم داران قدرت در مرکز( کابل ) مصروف تغیر و تبدیل افراد شان میباشند . ماستر پلان گذشته در غور تطبیق نشده بلکه ساحات سبز ، جاهای کودکستان ها و غیره تعدیل و برای مافیائی زمین در غور توزیع گردیده که در آینده محیط زیست بدی برای اولاد این وطن خواهد بود . در غور حاکمان نظام نه به فکر آبادانی و بازسازی هستند بلکه به فکر پر نمودن جیب های سوراخ خویش بوده که دست گیری روسای ادارات دولتی بخصوص رئیس معارف که اخیراً به جرم اختلاس دستگیر شد و بعد رها گردید خود بیان گر حقایق و نشان دهنده وضعیت در غور میباشد و همه انها در فساد اداری غرق هستند . هیچکس به فکر مرحم گذاری برای زخم های این مردم بیچاره نیست اشخاصیکه در چوکی های بلند قرار دارند در مسابقه خورد و بورد اشتراک دارند و بس . 
از طرف دیگر ضعف و نا بسامانی که در درون ساختار مدیریتی در غور وجود دارد به افزایش بحران ها و چالش های متعدد منجر گردیده است . هموطان گرامی امنیت برای همه ی ما یک امر جدی است و یکپارچگی مردم ما در مقابل تهدیدات متعدد تقویت گردد.
در اخیر باز هم از چوکی نشینان قدرت ، در غور تقاضا دارم تا از پیشرفت ظلم و ستم افراد تفنگ سالار در سال جاری جلوگیری نمایند و نگذارند باز هم اوضاع به همین روال بچرخد و با کمی اندیشه و عقلانیت و بهره گیری از تجربه های گران سنگ تاریخ ، و خلاقیت های ملی به درمان معضلات موجود بپردازند و افراد سرکش و زورگو را سرکوب نمایند . در غیر آن ما شاهد نا امنی ها و هرج و مرج های چشم گیر در سال پیشرو در ولایت غور خواهیم بود . 
 

باکمال احترام
عبدالستار دولتی
13/جوزا / 1391 کابل