آرشیف

2015-6-8

محی الدین فرهمند

نامه سرگشاده شهروندان ولایت بامیان به رهبران حکومت وحدت ملی، رییس جمهور محمد اشرف غنی و رییس اجراییه عبدالله عبدالله

 

بسم الله الرحمن الرحیم

نظام دموکراسی/مردم سالاری در جهان امروز مبتنی بر خواست و اراده مردم برنامه ها و تصمیم گیری هایش را شکل می دهد، که این یک اصل جهانی بوده و به حکم قانوان اساسی افغانستان که در ماده چهارم آن تصریح گریده  نیز همسو می باشد. شهروندان بامیان، از نظام مردم سالاری استقال نموده و از ساختارها و شیوه های که دموکراسی در متن خود دارد حمایت همه جانبه نمودند، که نمونه های آن صلح، اشتراک در انتخابات و توجه به معارف را می توان نام برد. شهروندان بامیان متشکل از قوم های هزاره، تاجیک، سادات و پشتون تاکید بر پایداری حکومت وحدت ملی و نظام دموکراسی دارد که خواهان تعین سرنوشت خویش به دست خود می باشند، که حمایت قاطع از توزیع عادلانه قدرت، مشارکت همگانی اقوام و احزاب و انکشاف متوازن در بامیان می دارند.
 در این اواخر رییس جمهور افغانستان طاهر زهیر را به عنوان والی  بامیان تعین نموده اند، در حالیکه که نظر به شناخت و روش و رویه اجتماعی آقای زهیر و سابقه کاری شان در بامیان، اکثریت مردم بامیان با ولایت آقای زهیر در بامیان مخالفت دارند و تمام وکیلان ولایت بامیان در ولسی جرگه  و اکثر وکیلان مردم در شورای ولایتی بامیان با همسویی احزاب حرکت اسلامی افغانستان به رهبری الحاج ستر جنرال سید حسین انوری و عبدالغنی کاظمی، حزب اقتدار ملی، حزب جمیعت اسلامی، حزب وحدت ملی اسلامی افغانستان و حزب انسجام ملی افغانستان و بخشی از شهروندان تاجیک و سادات بامیان مخالفت خویش را با تقرری طاهر زهیر و انحصار قدرت اعلان داشته، بدون شک حضور آقای زهیر به حیث والی در بامیان موجب تفرقه گردیده، بامیان دچار بحران خواهد شد بنا از مقام محترم ریاست جمهوری تقاضا داریم به منظور حفظ ثبات وامنیت موجود در بامیان و در نظر گرفتن خواست اکثریت شهروندان این ولایت در رابطه به تعین آقای زهیر به حیث والی بامیان تجدید نظر فرمایند، شخص معتدل و مناسب را به عنوان والی بامیان تعین نموده اصل مردم سالاری را که همانا در نظر گرفتن خواست مردم و شکست انحصار قدرت در عمل می باشد تطبیق نماید.

با سپاس ها
17/3/1394