آرشیف

2015-10-1

دکـتـر بصـیر کامجو

نامه سرگشاده به برخی از رهبران تاجیک در افغانستان

بنام خداوند جان وخرد

نخست عرض حرمت وادای ادب می نمایم .

اکنون که رادمردان فرزانه و حلال مشکلات این سرزمین ،  احمد شاه مسعود سردار مقاومت  و قهرمان ملی ، پروفیسور برهان الدین ربانی رئیس جمهوری وقهرمان  صلح ملت ، مارشال فهیم قسیم سردارمقاومت ، جنرال داؤود ، جنرال سید خیلی ، جنرال شاه جهان نوری وسایر همسنگران قدیم شما فرهیختگان ،  امید چشم ودل همۀ شهروندان  مان بودند ، دردا که !  خیلی سهل بدست  اهریمنان بد سرشت به فیوض عظمای شهادت رسیدند  ودرمیان مانیستند. وحالا شمائید که ادای رسالت میهنی و وجدانی را عهده دارشده اید .
ازشما عالیجنابان با توجه به موقعیت اجتماعی ومسئولیت سیاسی ونظامی تان آرزوبرده می شود که با خود ارادیت وحُسن همبستگی بسیج شوید ، نیک عمل کنید.  وکشورومردم  خویش رااز وقوع عمل اسف بارسربازان کور سرمایه وشؤونیزم تک محور، نجات دهید.
ولایت کندز، مکان کهن دژ جمشید وفریدون سرزمین نیاکان ما ، بوسیله ارگ نشینان کابل آشکارا به سربازان اهریمن پاکستانی تسلیم داده شد . این نیرو های مسلح تنها جنایت می آفرینند دیگر منتظر چه هستید؟  تداوم این سیاست خون وخشونت در کشورفرجامش قتل وکشتاردسته جمعی ای شهروندان بومی ونیروهای مدافع راستین میهن چیز دیگری نیست.
 
برای جلوگیری از وقایع دردآلود پسین در سایر ولایات ، در گام نخست  باید دست به اقدام آگاهانه وجدی زد . یعنی از چهارپست کلیدی دفاعی ذیل :
1 ــ وزارت دفاع
2 ــ وزارت داخله
3 ــ ریاست امنیت ملی
4 ــ رئیس شورای امنیت
که همه به برادران پشتون ما سجل گردیده ، باید بدون تأخیردو پست دفاعی ازجمع این چهار پست به تاجیکان برگردانیده شود.
برای اجرای چنین کار مقدماتی آرزومندیم که رهبران تاجیک ما هریک :
جلالت مآب یونس قانونی ، جلالت مآب ضیاء مسعود ، بزرگوار جنرال بسم الله خان محمدی ، بزرگوار جنرال استاد نور سرور بلخ ، بزرگوار امرالله صالح ، بزرگوار جنرال قره بیک ایزدیار، بزرگوار جنرال دین محمد جرآت ، بزرگوار ویس احمد برمک ، بزرگوار ولی مسعود ، بزرگوار جنرال جاوید کوهستانی ، بزرگوار جنرال امان الله گذر، بزرگوار محمدعلم ایزدیار، بزرگوارحفیظ منصور ، بزرگوار فضل احمد معنوی ،   بزرگوار دکتر پدرام ، بزرگوار دکتر مهدی ، بزرگوارجنرال ظاهراغبر ، بزرگوار احمد سعیدی ، بزرگوارعارف سروری والی پنجشیر… وسایر بزرگان وعالیجنابان دیگر این ملت سربلند ، باهم کنار آیند  . ودر باره اوضاع سیاسی واجتماعی کشور ونقش وموقعیت کلیدی تاجیکان در معادلات قدرت وحاکمیت دولتی ، مسئولانه مشورت نمایند .
واز میان جمع دوستان ، چند رهبر گرانقدر را انتخاب کنند که بارئیس دولت ورئیس اجرائیه در مورد برشاندن  دو تاجیک تبار در پست های دفاعی کشور وهمچنان بررسی پست های کلیدی ولایات اعم از هفده پست والی ولایات ، هفده پست قوماندانی امنیه ولایات ، هفده پست مستوفی ولایات ، هفده پست رئیس معارف ولایات وحدود دوصد وپنجا پست حکومتی وشهرستانها …  وغیره  گفتگو وتفاهم کنند .
امید ونیازمبرم براین است که بیدرنگ باید این برنامه انسانی ودوراندیشانه که پیام آور صلح  وتأمین کنندۀ توازن قدرت درحاکمیت دولتی می باشد ،  هرچه زودتربه منصه اجرا قرار گیرد . تا آرمان های اعلام شده دولت جدید یعنی مشارکت متعادل ملیت ها در ساختار قدرت وحکومت وحدت ملی تجلی حاصل نماید  .
روشنی نیرومند تر ازتاریکی است

دکتربصیرکامجو
سپتامبر2015 میلادی