آرشیف

2015-3-8

سیف الملوک آفاق

نامه به ریس جمهور

بسم الله الرحمن الرحیم
البته این نامه را خواستم از طریق یکی از دوستانم که به ارگ مقدرای دست رسی داشت به سمع ریس جمهور برسانم اما او گفت این نامه ها را نمیخواند بناءً از پلان که گرفته بودم صرف نظر کردم ولی خواستم با شما شریک سازمش
جناب ریس جمهور دکتور اشرف غنی :
                                                            السلام علیکم و رحمت الله و برکاته .
اما بعد ! بدانکه اریکه قدرت ابدی نیست و آه مظلومان بی اثر و خاک نشینان و قدرت مندان همه انسان اند و فانی شدنی.
جناب ریس جمهور:درکشور که شما پادشاه آنید اوضاع آن خیلی متلاطم و فرو پاشیده است کثرت فقارت جمعی را به خاک جاده ها فرو نشانده و سر نوشت جوانانش با نا امیدی از آینده گره خورده ،مزدور کارانش بی نان اند و بیوه زنانش بی سر پرست در اندوه فرزندان فقیر شان .
جناب ریس جمهور :شما در روز نخست سوگند خوردید که آن گفتار معروف خلیفه اول اسلام (ضعیف تان در نزد من قوی و قوی تان در نزد من ضعیف است تا حق ضعیف را از قوی برایش بر گردانم) را در عمل پیاده خواهید کرد اما نمیدانم فراموش کردید یا به گفته خود عمل نمیکنید که در هردو صورت به سوگند خود وفا نکردید.
ریس جمهور:بدانید که در قبال این ملت مظلوم مسؤلید و روزی از شما پاسخ پرسیده خواهد شد.
ریس جمهور:بدانید که در زیر ارگ که شما به زعم خود در آن فرمان میرانید صدها عیون و جفون و خدود و قدود دفن است شما نیز انسانید و غیر جاویدانی.
جناب ریس جمهور: آیا میدانید که سپاهیان سر سپرده در قبال این میهن جانهای شیرینشان در خطر است و حکومت مصلحتی شما پایه های آنها را متزلزلتر خواهد کرد.
جناب : وفور پر قدرتان جامه پوش در نزد تان شما را از احوال بی نوایان بوریا پوش غافل کرده.
عالی جناب : حدس بزنید اگر فرزند شما در روز های سرد زمستان در پای سایه دیوار کانکریتی بر روی زمین نمناک کفاشی میکرد به حالش چه فکری میکردید.
جناب : درهمین مرکز کشور در چند کیلومتری از ارگ شما کسانی اند که نانی به خوردن و آبی به نوشیدن و بستری به خوابیدن ندارند اینها از رعایای شما اند و شما پادشاه آنان.
جناب ریس جمهور : شما خیلی شعار های جدیت و عدالت را سر میدادید اما چه شد به آنها عمل نمیکنید یا نمیتوانید؟
عالی جنابان: اگر  کلاه خود را بر زمین نگذارید و بر اوضاع سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و نظامی این میهن فکری نکنید قطعاً الله متعال گروهی دیگری را به جای شما خواهد آورد و آنگاه سر شکسته از ارگ بیرون رانده خواهید شد .
جناب ریس جمهور : یکبار تو قدرتت را به اندازه جان یک سرباز ارتش هم در معرض خطر قرار ندادی تا عملکرد جدی از خود نشان بدی و کاری را به پیش ببری.
جناب : هر چند از فرمانروایی شما چندانی نمیگذرد ولی از وعده های انجام ناشده شما در قیود زمان خیلی زمان میگذرد ولی هیچکدام عملی نشد.
ریس جمهور : خیلی کسانی که مشتاق ریاست شما بودند امروز ا زچهره شما بیزار اند و شما را به این میهن دلسوز نمیدانند.
جناب ریس جمهور: اگر در ارگ رفتید تا بر اوضاع کشور هشیار شوید یقیناً بعد از  بیشتر از ده سال این امر میسر است اما اگر هشیار بودید و رفتید حال ملت را دریابید.
جناب ریس جمهور : اگر مسلمانگونه ، قاطعانه و مردانه در اجرای امور دولت عمل کردید یک ملت عظیم و نیروی بزرگ را پشتیبان خود خواهید داشت اما اگر بزدلانه ، ادلاثانه و کور کورانه بودید احدی از این ملت بزرگ شما را نخواهد پذیرفت و      کنا ررفتن تان از قدرت آبرومندانه ترین گزینه است و خردمندانه ترین مسیر تا شاید عادلان ظلم زدا از راه در رسند و خورشید عدالت بر شود و دیگر معتادی در زیر پل ها و گدایی بر چهار راه ها  و بی گناهی در محبس ها و خاینانی بر قصرها و یتیمانی بر خاک ها وجود نداشته باشند.
در آخر از بار گاه الله متعال :برای خود توان خدمتگذاری بر میهنم ، برای هم میهنانم آبادانی وشادمانی، برای سپاهیان کشورم سر فرازی،برای آموزگاران سروری،برای جوانان میهنم حب الوطن و حب الایمان و برای شما ارگ نشینان توافق و همدلی استدعا مینمایم.
                                      با احترام
                                                     سیف الملک "رویین تن "   دانشجو