آرشیف

2015-1-16

محمد حسن حکیمی

نامـــــــــــــۀ سر گشاده به والی جدید غور

جناب دکتور عبدالله هیواد والی غور ، اسلام وعلیکم ورحمت الله!
نخست مسوولیت جدید تان را در ولایت غور باستان ، تبریک گفته واز خداوند بزرگ به شما موفقیت وکامیابی آرزو می کنم.
مردم ولایت غور طی هشت سال گذشته از نظام جمهوری اسلامی افغانستان قویاً حمایت وپیشتیبانی نموده و در تمام پروسه های ملی به صورت وسیع وگسترده اشتراک نموده اند. طوری که می دانید تفکر طالبانی واندیشه ویرانگری  در ولایت غور ریشه اجتماعی ندارد و اگر اوضاع ولایت به صورت مناسب ومدبرانه ومسوولانه مدیریت شود، هیچگونه مشکل جدی ای به میان نخواهد آمد.
مردم در اینجا بازسازی می خواهند ، مردم عدالت می خواهند، مردم پیشرفت می خواهند ، مردم امنیت می خواهند و مردم ازنهاد های حکومتی صداقت وخدمت می خواهند که متاسفانه حکومت های محلی تا کنون نتوانسته در این عرصه ها قناعت و رضایت مردم را فراهم سازد.
مردم در ولایت غور از دست فساد اداری خسته شده اند، مردم از پامال شدن عدالت خسته شده اند، مردم از مدارا و تسامح  با مجرمین خسته شده اند، مردم از واسطه بازی خسته شده اند،‌ ومردم از محافظه کاری بیش ازحد مسوولین خسته شده اند و رفتار غیر مدبرانه ومدیریت غلط مقامات حکومتی هر روز بیشتر از پیش میان مردم وحکومت فاصله انداخته است.
والیان گذشته با درک سطحی وغیرعمیقی که از بافتهای اجتماعی غور داشتند از همان روزهای اولِ ورود ، بدبختانه در چنگال چارنفر به اصطلاح متنفذ ، ارباب و معامله گر، گرفتار می شدند و تا لحظۀ آخر فقط به ساز همان افراد مشخص دُهُل می زدند و روز به روز عام مردم را از خود دور می ساختند ویا اربابان دیگر را فراموش می کردند وفاصله ها را عمیق تر می نمودند. والی نمایندۀ دولت ونمایندۀ رییس جمهور در یک ولایت است، والی گماشته شده  یا به اصطلاحِ مردم ، نفر خدمتِ  فلان وکیل پارلمان یا فلان قوم وقبیله نیست. والی باید به عموم شهروندان به شکل برابر خدمت نماید و از اهداف عالی حکومت و اراده مردم پاسداری ونگهداری نماید. بدون شک کسان بسیاری هستند که به خاطر منافع تنظیمی ، حزبی، گروهی، منطقوی، قومی و شخصی خویش تلاش بی امان دارند ومی خواهند اوضاع را از مسیر اصلی و قانونی آن منحرف نموده وبه سمت منافع شخصی خودشان سوق دهند. شما باید از همین حالا متوجه این گونه افراد باشید. همین طور کسانی هم هستند که از درونِ دولت آگاهانه یا نا آگاهانه نقش ستون پنجم را بازی کرده و نظام را از داخل تخریب می کنند وفاصله های میان ملت ودولت را بیشتر می سازند. از نظرما غور دو مشکل بسیار عمده دارد که یکی مدیریت نادرست وآلودۀ  امور ولایت است و دیگری، عدم جدیت وقاطعیت لازم با مخالفان منافع مردم. اگر شما به رفع این دو نقص عمده از همین اول ، تلاش جدی ننمایید به زودی وضعیت از کنترول خارج شده و مخالفان مردم چشم سفید تر ودیده پاره تر خواهندشد وپشیمانی سودی نخواهد کرد.
 جناب آقای هیواد!
والیان بسیاری در غور آمده اند و رفته اند که در حال حاضر فقط نام نیک ویا نام بدی از ایشان باقی مانده است. امید واریم روزی که شما این مسوولیت سنگین را به دیگری می سپارید از شما هم مانند والی حنیف خان وآقای افضلی به نیکویی در تاریخ غور یاد گردد.
برای شما از خداوند بزرگ موفقیت وسلامتی می خواهم. زنده وسربلند باد افغانستان عزیز!