آرشیف

2021-5-30

نظیر ظفر

میگذرد

 

این روزگار فـــــقر زما هم گذشتنیست

دوران سلطـــنت ز شما هم گذشتنیست

 

مـــــهر و وفا اگرچه کسی از شما ندید

بی رحمی شــــما و جفا هم گذشتنیست

 

این زنده گی مثال حباب است روی آب

  عمر همه بدون بقا هم گذشتنیست

 

آخر به خاک تـــــیره شود مسکن همه

این چند روز جــلوه فزا هم گذشتنیست

 

فصل گل و هوای زمستان همیشه نیست 

طوفان تند  و باد صبا هم گذشتنيست

 

میزان حــق چو بر صف محشر بپا شود

دانی که  کار دار فــــــــنا هم گذشتنیست

 

فلوریدا – امریکا

نوشته نذیر ظفر