آرشیف

2015-1-9

الحاج عبدالحی پیرزاده

میزان عـفـــو و بخشایش

‎786

دوستان عزیز ،فرهیختگان ،باورمندان.

روزه دارندگان عبادت کنندگان ،توبه کنندگان متقیان ،عفو کنندگان ،مسلمانهای عامل درود به شما ! در مطابقت به احکام دین مقدس اسلام مع الخیر امروز ، از میعاد روزه داری ما ۲۸ روز میگذرد .اینکه چگونه با کدام نوع غذا ( حلال یا حرام ) و بر اساس کدام موازین و اصول و مقررات این روز ها را ،روزه گرفته ایم او ( الله ) میداند و از آن ذات یکتایی بی همتا عاجزانه میخواهیم که ، به برکت نیت های پاک و صادقانه یی آنهایکه از صمیم قلب با اخلاص و انکسا ر این مدت را روزه گرفتند و ریا و تظاهر و کید نفس و شیطان در طاعت و عبادت شان ذیدخل نبوده ، همه یی سجایایی عالی اخلاقی و انسانی از جمله صلح و آرامش سرتاسری را در همه روی زمین بویژه در سرزمین ابایی ما حکمفرما بگرداند . و از همین حالا ،انشاالله عید همه یی شما را مبارکباد عر ض نموده برای تک تک تان از بارگاه کبریایی ، بهروزی دنیا و آخرت را استدعا مینمایم .

آنچه را در خور تذکر میدانم این است که ،یکی از اهداف شریفانه عید ، طرد دشمنی ها ،ایجاد فضای اعتماد ،حسن نیت ،حسن خلق ، عفو و محبت و صداقت و گذشت از گناهانیست که دیگران در برابر ما ،مرتکب شده ،و یا بر عکس . اصول دین به ما می آموزاند تا در این ایام عید ین ( فطر و عید اضحی ) فضای جامعه یی اسلامی را باصله رحم و حلم و عفو و شفقت و بخشایش معطر ساخته و با صفایی قلبها ،درون سینه ها را از کینه و کدورت و غضب ، پاک و منزه نموده ،تا آنخانه یی که ساخته یی رب جلیل است با نیت سالم و محبت والفت ما به قلب سلیم تبدیل گردد . ( یوم لا ینفع مال و لا بنون الا من آتی الله بقلب سلیم ) آیه ) . خوشا به سعادت آن کس و یا کسانیکه ،دیگران در برابر آنها مرتکب گناه شدند ،اما به برکت این روز های مبارک و خجسته یی عید ، ایشان را مورد عفو و بخشایش قرار داده و با بردباری و صبر ایشان را عفو کرده و به خانه های شان تشریف می برند و ،دروازه کینه و کدورت را بسته و دروازه و باب دوستی را به روی همه باز نموده و مینمایند . سکندر از ارسطو پرسید : که در باب فلان گنهکار چه میگویی ؟ گفت : ای ملک ! اگر گناه نبودی ،صفت عفو که بهترین فضیلت است ،از کسی ظاهر نشدی .

پس گناه آینه عفو است ،و گنهکار سبب ظهور آن صفت شده است ./ گناه آینه عفو ورحمت است ای شیخ = مبین به چشم حقارت گنهکاران را / سکندر پرسید ، عفو در چه وقت نیکوست ؟ گفت در وقت قدرت و ظفر بر خصم ،تا بدان عفو، شکر گذار یی ظفر کرده باشد . و همچنان در تاریخ خراسان مذکور است که " ،پادشاهی بر دشمن خود ( پادشاه دیگری ) ظفر یافت ،و او را دستگیر نموده و بعد از چند روزی او را به حضور پذیرفته و از او پرسید ، خود را چون میبینی ؟گفت :که خداوند چیزی را که دوست میدارد عفو است و تو چیزی که دوست میداشتی آن ظفر است ،و چون حضرت رب العزت ،ظفری که تو دوست میداشتی ب به تو ارزانی فرموده ،تو نیز می بایست عفوی که او دوست دارد بجای آری پادشاه این سخن را پسندیده و او را آزاد نمود/ ز ابتدای دور عالم تا به عهد پادشاه = از بزرگان عفو بودست از فرودستان گناه / دوستان عزیز ! از خلقت آدم ع تا به حالا و تا به روز آخر دنیا ،هرزیر دستی از خود بالا دستی داشته و تنها خدا است که از خود بالا دست وهمتا و مشاور و وزیری ندارد ،آنهایکه نسبت به عفو انتقام را دوست دارند ،آیا تصور نمیکنند که اگر روزی زیر دست شدند و گناهی را مرتکب ،از بالا دست چه توقع دارند که به آنها چگونه برخورد کند ؟؟؟!!! معقول است که چیزی که به خود می پسندی به دیگران بپسند و اگر به خود نمی پسندی به دیگران نیز .. از مامون خلیفه عباسی منقول است که " اگر مردمان بدانند که ما را چه لذتیست در عفو کردن و چه بهجتی از سر گناهی کسی در گذشتن ،هر آیینه تحفه درگاه ما به جز گناه ،چیزی دیگری نبود.

مجرم اگر این دقیقه بداند که دمبدم

ما را چه لذتیست ز عفو گنهکار

همواره ارتکاب جرائم کند به عمد

پیوسته نزد ما گنه آرد به اعتذار

همه کس در صفحه کاغذ خوانده است که لذتی که در عفو است در انتقام نیست ،اما شرافتمندانه از خود پرسان کنیم که ،هنوز از جرم چند نفر گذشت نموده و آنها را در صورتیکه قدرت داشته ایم ،بخشیده ایم .

گر عظیم است از فرودستان گناه

عفو کردن از بزرگان اعظم است

" لقد کان فی قصصهم …" هر آینه هست در قصه ها پندی خداوندان خرد را / آخرین آیه سوره یوسف / حالا کاشکی مسلمان نما ها ،گنهکاران را نمی بخشیدند اما به بی گناهان ضرر نرسانده و آنها را قتل عام نکرده و به حیات آنها بازی نمیکردند ،آنهایکه وقتی خبر نگار از یکی که قبل از انتحار دستگیر شده بود از آن پرسید که بنده یی کیستی ؟ نمیدانست ! گفت امت کیستی ؟ نمیدانست و ووووو / و حتی در ماه مبارک رمضان به مسلمانهای روزه دار ،رحم و بخشایش نداشته و از اساسات و قانون دین کمترین آگاهی و اطلاعی ندارند .// آن که در چه زاد و در آب سیاه = او چی داند لطف دشت و رنج چاه // یا به خوردی در اسیری افتاد = یا زمادر او چنین بردست زاد " مولانا / بدا به حالی آنهایکه چنین افرادی را بدون آگاهی از احکام دین اسلام برای اهداف ضد دینی برای کسب منفعت مالی و دنیایی به نفع دشمنان دین تربیه میکنند ، والا اگر به آنها مقاصد والای اسلامی از سن وسال خوردی و نو جوانی تدریس شود ،آیا آنها حاضر میشوند ،دست به چنین عملی ضد دینی زده و نامش را جهاد بگذارند ؟؟؟!!!

 

پس جهاد زین فرض شد بر مومنان

تا ستانند از کف مجنون سنان

جان او مجنون تنش شمشیر او

واستان شمشیر از آن زشت خو

مولانا

آیا خداوند از این جنایت کاران نمیپرسد که به کدام گناه مسلمانها را کشتید ؟؟؟!!! " ما را زخیر تو امیدی نیست شری مرسان . در ایام قدیم ،پادشاهی یکی را به وظیفه یی در جای گماشته بود و آن کاری نا پسندی را مرتکب شد ،پادشاه او را عزل نموده و بفرمود تا او را در بند نموده نزد سلطان آورند . پادشاه آن مامور را عتاب نموده و علت را از او پرسید ؟ وی گفت : ای پادشاه ! اندیشه کن که تو را نیز فردا در موقف عتاب نزد رب الارباب بازداشت خواهند کرد ،تو در آنوقت چه چیز دوست داری ؟ گفت عفو الهی را ! گفت : در حق من هم عفو فرمای ،که عفو الهی وابسته است به عفو پادشاهی

عفو فرمودن مبارک خصلتیست

هر که دارد عفو صاحب دولتیست

دل ز نور عفو روشن میشود

وز نسیمش سینه گلشن میشود

دوست دارد عفو را پروردگار

آنچه ایزد دوست دارد دوست دار

اما متوجه باید بود که در چوکات حدود الله کسی که مرتکب جنایتی و گناه کبیره یی شده و حیات کسی و یا کسانی را غیر موجه از ایشان گرفته و یا میگیرد نباید عفو شوند . آیه دوم سوره نور ( … ولا تاخذ کم بهما …) باید که در نگیرد شما را شفقت بر ایشان در جاری کردن شرع خدا اگر ایمان آورده اید به خدا و به روز آخرت و باید که حاضر شوند به عقوبت شان جماعه از مومنین / باید خاطر نشان سازم که عفو در حدود الهی با لا خص در مسله قتل غیر موجه و مسلما که وابسته به صلاحیت پادشاهان و حکام نبوده بلکه به ورشه مقتول هم ارتباط داشته و در آن محل قهر و غضب پادشاهان الزامی و شرعی است . اینکه آقای کرزی قاتل بیگناهان را می بخشد ،تا دوباره ،اگر دفعه اول ۵۰ نفر را کشته اند دفعه دوم جان صد تا را بگیرند ، قیامتی اامدنیست و اگر جناب ایشان معتقد به آن روز هستند باید آمده جواب باشند .

اگر آن جرم را حدیست شرعی

نباید داشت آنجا عفو مرعی

که عفو او در آن اجرای حد است

بلا را حد شرعی همچو سد است

// من یشفع شفا …// آیه ۸۵ و ۸۶ سوره نساء / هر که شفاعت کند شفاعت نیک آنرا بهره یی از ثواب آن باشد و هر که شفاعت کند شفاعت بد او را حصه یی از عذاب آن باشد و خدا بر همه چیز توانا هست // و چون به سلامی تعظیم کرده شوید ،پس تعظیم کنید به کلمه بهتر از آن یا مانند همان کلمه جواب دهید ،هر آینه خدا بر همه چیز حساب گیرنده هست / این است مبنی اخلاق روزه دار وروزه گیرنده ، که اگر در جامعه یی بنام اسلامی رعایت شود ،آیا دیگر کینه و جنایتی و جنگ و انتقام و حسادت و رذالتی در آن باقی میماند ؟؟؟!!! به امید اینکه مسلمانها عملا در مسیر قوانین دین مبارک و مقدس اسلام گام برداشته و از جمله آن برکات که از پنج بنای مسلمانی بویژه روزه باقی میماند بهره مند و مستفید گردیده و از تقلید کردن های بی خاصیت و بدو ن آگاهی کامل نجات یابند // والسلام علی عباد الله الصالحین