آرشیف

2020-4-27

محمد امین فروتن

مکثی بر فتوای های کرونائی امام‌علی رحمانف رهبرمدام العمر تاجکستان !

هیچکسی ندانیست که چرا امام‌علی شریفوویچ رحمانف مردی از بازمانده گان نسل و تباری از رهبران کمونیست قدیم که هیچگونه التزام و اعتقاد برارکان دینی همچون روزه و حج و سائر فریضه ها را نه تنها ندارد بلکه اسلاف فیلسوف اش هسته اصلی چنین  مناسک و باورها را آفیون ملت ها می خواندند  در مقدم حلول ماه رمضان که بدون شک ماه تزکیه نفوس انسانی است  در خطاب به ملت و مردم مسلمان تاجیکستان دست به صدور فتوای های پارادُکسیال کرونائی بزند ؟ از قول آگاهان امورشاید از کمترین نتائج و عوارض ویروس کشنده کورونا یا Covid-19 همین است که مرد میان سالی چون امام‌علی شریفوویچ رحمانف را که گاه گاهی در جشن های به اصطلاح ملی به رقص و پایکوبی شهرت یافته است  در مغائرت با آنچه که خواست قلبی و باورهای ایمانی اش  میباشد واداشته شود  که به بهانه فرارسیدن ماه رمضان این ماه تزکیه و ایثار به سخنان فتوی گونه ای که ما آنرا فتوی های کورونائی می نامیم بپردازد . ما وقتی این خبررا از وسائل ارتباط جمعی به مضمون « درخواست رئیس جمهور تاجیکستان از کشاورزان که  روزه را به وقت مساعد دیگری موکول کنند » شنیدیم با توجه به شناختی که از استبداد استالین و استالینیست ها در زمان معاصر بویژه در کشورهای آسیای میانه داریم برآن شدیم تا این مسأله را برویت اسناد موثق دنبال کنیم که در راستای همین تلاشها توانیستیم براصل سخنرانی امام‌علی شریفوویچ رحمانف رئیس جمهور جمهوری تاجکستان که پس از سقوط اردوگاه وارسا خود را امام‌علی رحمان می نامد دسترسی پیدا کنیم و سپس به عنوان نه تنها معتقدان به دین اسلام بلکه پاسداران و نگهبانان آزادی و عدالت در زمین به آن اشاراتی داشته باشیم.

ادامه مطلب در اینجا