آرشیف

2015-1-13

نظر محمد غوری

ميليون سال قبل از مـيــلاد مسيح

 

١٢ ميليون سال قبل از ميلاد مسيح: اختلاط ميان سنگ آهک و مايع موجود در سنگهای کناری ديواره های مناطق نفت خيز که باعث پديد آمدن بتون امروزی شده است . ( حوالی اسرائيل کنونی )

٥٦٠٠ سال قبل از ميلاد مسيح: ساخت اولين بنای بتونی .

٣٠٠٠ سال قبل از ميلاد مسيح: مصريهای باستان جهت ساخت اهرام از اختلاط سنگهای آهکی و گچی با آب به صورت بلوکهای منظم استفاده کرده اند .

٨٠٠ سال قبل از ميلاد مسيح: استفاده از ملاتهای ساختمانی در يونان باستان .

٣٠٠ سال قبل از ميلاد مسيح: استفاده بابليان و آشوريان از مخلوط مواد معدنی به صورت سنگ و آجر.

٢٩٩ سال قبل از ميلاد مسيح 
٤٧٦ سال قبل از ميلاد مسيح: استفاده از جسمی شبيه خاک که تيره تر از خاک معمولی بوده و مقدار زيادی در پوزولی واقع در نزديکی خليج ناپل يافت شده بود که در بناهايی از قبيل Coliseum در رم، Basilica of Constantine در رم، Pantheon در رم و همچنين Pont dv Gard در جنوب فرانسه استفاده گرديده است که هم اکنون نيز اين بناها پابرجا و استوار می باشد.

٥٤٠ ميلادی: استفاده از بناهای بتنی جهت طاق سقفها و گنبد در موزه ها، ساختمانهای مجلل و همچنين استفاده از سقفهای بتنی جهت جدا کردن طبقات از يکديگر.

سال ١٢٠٠ تا ١٥٠٠ ميلادی: استفاده از آهک پخته و پوزولان در بناهای قديمی و همچنين ايجاد انگيزه و علاقه در مردم به استفاده بهتر از اين نوع مصالح به جهت استحکام بخشيدن به بناها و سازه ها.

سال ١٧٧٤ ميلادی: کشف سيمان توسط آقای جان اسميتون به روش جديد.

سال ١٧٧٩ ميلادی: کشف خواص هيدروليکی سيمان.

سال ١٧٨٠ ميلادی: انتشار کتاب اکتشافات و مشاهدات ملاتهای ساختمانی گرفته شده از سيمان.

سال ١٧٩٦ ميلادی: ثبت خواص هيدروليکی سيمان توسط Mr.James parker

سال ١٨٠٠ ميلادی: ساخت لنگرگاهی عظيم از بتن در انگليس توسط Mr.william Jessop

سال ١٨٠٢ ميلادی: استفاده از سيمان معمولی در فرانسه.

سال ١٨١٠ ميلادی: استفاده از سيمان مقاوم و تحقيق درباره خواص هيدروليکی سيمان در فرانسه.

سال ١٨٢٤ ميلادی: بدست آوردن سيمان پرتلند توسط آقای Joseph Aspdin

سال ١٨٢٥ ميلادی: ساخت اولين کانال مدرن بتنی در آمريکا و همچنين ساخت تعدادی سازه در نيويورک.

سال ١٨٢٨ ميلادی: اولين استفاده ترميمی از سيمان پرتلند جهت تقويت و ترميم تونل thames آمريکا.

سال ١٨٣٠ ميلادی: توليد اولين نوع آهک و سيمان در کانادا و ساخت ديوارهای بتنی در آمريکا.

سال ١٨٣٦ ميلادی: اولين آزمايش سيستماتيک جهت تست مقاومت کششی و فشاری سيمان در آلمان.

سال ١٨٤٣ ميلادی: ثبت توليد سيمان پرتلند توسط شرکت J.M.Mouder,Son & Co

سال ١٨٤٩ ميلادی: ساخت اولين آزمايشگاه شيمی دقيق جهت تست سيمان پرتلند در آلمان.

سال ١٨٥٠ ميلادی: بدست آوردن اولين بتون مسلح و آزمايشات دقيق بر روی آن در فرانسه.

سال ١٨٥٤ ميلادی: ساخت اولين ميکسر بتن در فرانسه.

سال ١٨٦٠ ميلادی: ترکيبات جديد سيمان گرفته شده از سيمان پرتلند.

سال ١٨٦٧ ميلادی: ساخت و تست انواع سيلندرهای بتنی عمودی به صورت بتون مسلح با سيمهای فلزی توسط Mr.Joseph monier از فرانسه و Mr.william wands از آمريکا.

سال ١٨٦٨ ميلادی: ساخت بلوکهای سيمانی مستحکم در آمريکا.

سال ١٨٧٩ ميلادی: ساخت جاده حمل و نقل باری از سيمان پرتلند با بهترين کيفيت در اسکاتلند.

سال ١٨٨٦ ميلادی: طراحی و تست ابتدائی کوره دوار سيمان جهت جايگزينی کوره های عمودی.

سال ١٨٨٩ ميلادی: ساخت اولين پل سيمانی در آمريکا.

سال ١٨٩٠ ميلادی: طرح جايگزينی کوره دوار به جای کوره عمودی و همچنين آسيابهای گلوله ای افقی جهت خردايش بهتر سيمان.

سال ١٨٩٨ ميلادی: اعلام ٩١ فرمول مختلف جهت ساخت انواع سيمان.

سال ١٩٠٠ ميلادی: استاندارد شدن تستهای مقدماتی سيمان معمولی.

سال ١٩٠٢ ميلادی: ساخت اولين آپارتمان بلند بتنی در فرانسه.

سال ١٩٠٣ ميلادی: ساخت اولين آسمانخراش بتنی در سين سيناتی آمريکا.(ohio)

سال ١٩٠٨ ميلادی: ساخت خانه بتنی توسط توماس اديسون در نيوجرسی آمريکا.

سال ١٩٠٩ ميلادی: ثبت طرح کوره دوار سيمان توسط توماس اديسون.

سال ١٩١١ ميلادی: ساخت پل بتنی ٣٢٨ فوتی در رم.

سال ١٩١٤ ميلادی: اتمام اجرای کانال پاناما توسط سازه های بتن مسلح به ضخامت ٢٠ فوت.

سال ١٩١٥ ميلادی: ساخت اتاق تست بتنی اتومبيل در شرکت فيات در تورين ايتاليا.

سال ١٩١٦ ميلادی: تاسيس انجمن سيمان پرتلند در شيکاگو آمريکا.

سال ١٩١٧ ميلادی: تاسيس اداره استاندارد تست سيمان پرتلند در آمريکا.

سال ١٩٢٣ ميلادی: تاسيس شرکتهای توليد سنگفرشهای بتنی خيابانی در آمريکا.

سال ١٩٢٧ ميلادی: ساخت اولين تراک ميکسر افقی بتن در سياتل آمريکا.

سال ١٩٣٠ ميلادی: ساخت تراک ميکسرهای افقی و عمودی بتن به شکل ماشين آلات امروزی در آمريکا.

سال ١٩٣٣ ميلادی: اتمام سازه های بتنی زندان آلکاتراز.

سال ١٩٣٦ ميلادی: ساخت اولين سد بتنی در آمريکا.

سال ١٩٤٨ ميلادی: اجرای سطح بتنی فرودگاههای آمريکا .( بتن مسلح )

سال ١٩٥١ ميلادی: در اين سال آمار ١٧٠٠ بچينگ پلانت سيمان در ١٣٠٠ شهر آمريکا می باشد.

سال ١٩٥٦ ميلادی: تاييديه مبنی بر تاسيس اتوبانهای آمريکا از سازه های بتنی.

سال ١٩٦٧ ميلادی: ساخت اولين استاديوم بتنی در آمريکا.

سال ١٩٧٣ ميلادی: ساخت سالن اپرای سيدنی در استراليا.

سال ١٩٧٥ ميلادی: برج CN در تورنتو کانادا.

سال ١٩٨٥ ميلادی: استفاده پی در پی از سيمان پوزولان در سازه های مختلف آمريکا.

سال ١٩٩٢ ميلادی: بلندترين سازه مسلح بتنی در جهان در شيکاگو آمريکا.

سال ١٩٩٣ ميلادی: ساخت موزه JFK در بوستون آمريکا

ساخته شده از شيشه و بتن. و تا امروز که می توان گفت، سيمان نقش اول را، در ساخت و ساز انواع سازه های بزرگ و کوچک، از خود به نمايش می گذارد.

طوفان