آرشیف

2022-9-17

Shahla Latifi

موج خاکستر

در لا به لای سقوط و سایه و شور و تمنا

بیا کنار من

بیا با بالهای سیاه و سفید پرنده ها

 

با وزوزی بادی سحر

با لبخند ستاره ای رنگ پریده ای روشن

پرواز کن از سرزمین غروب

بیا، چون بارانهای گرم

بر شوره زار و در و دیوار و پنجره ها

 

از میان تصویر

از درون خیال

از پشت درهای باغ برومند

پوزخندی بزن چون یک چشمه

بیا همچون موج های خاکستری ماه

بیا، پر بزن با دامنی عشق آلود

با پاکترین ذره ای آفتاب

به سمت موجی ژرفا

 

شهلا لطیفی

چهارده سپتامبر ۲۰۲۲(میلادی)