آرشیف

2014-12-4

احمد محمود امپراطور

مهـــر و کرامتِ تو، از صد هزار بالاست

مهـــر و کرامتِ تو، از صد هزار بالاست
دریــــای رحمتِ تو، از صد هزار بالاست

مـــا را چه آزمــــایی، رحــــم و تفقد کن
ملکِ صــــلابتِ تو، از صد هزار بالاست

سیمرغ ِ بخت و اقبال،کی میرسد بدآنجا
قــــافِ منـاعتِ تو، از صد هزار بالاست

هژده هـــــــزار عالم، افتاده در سجودت
طـــور عبــــــادتِ تو، از صد هزار بالاست

تنها نه طوف کعبه، گردیده خاص یــزدان
دل در زیـــــــارت تو، از صد هزار بالاست

در هـر طپیـدن دل، در هر نفس کشیدن
لطفِ عنـــــــایتِ تو، از صد هزار بالاست

ســــر تــا به پا گنهکار، با کوله بار دردیم
لیــــــکن رعـایتِ تو، از صد هزار بالاست

ما غافـــــــلان گم راه، در انتظار صوریم
ورنــــــــه قیامتِ تو، از صد هزار بالاست

کوران ِ خود پرستیــــم، افتاده در بُن چاه
نـــور ِ هــــــدایتِ تو، از صد هزار بالاست

فـــکر ِ سقیم ِ محمود، دور است از معما
فهــــــم عبــارتِ تو، از صد هزار بالاست

———————-
جمعه 07 قوس 1393 هجری آفتابی
که برابر میشود به 28 نوامبر 2014 میلادی
سرودم
احمد محمود امپراطور
کابل/ افغانستان