آرشیف

2015-3-19

azahed

من کـــه طفلک بی گناه معصومم

 

بسم الله

من که طفلک بی گناه معصومم
خوشروی خوش خو هم معقبولم
از عمری که گذشت شش سال نه ماه دارم
در قلب پدر کلان مادر کلان خود جا دارم
اکنون زنده گی در هرات باستان دارم
در اصل  خویش از تیوره  غورا تم
امروز که مادر است اب زنده گی ام
در داغ فرقت پدر خود می سوزم
من که طفل هوشیار دانا وبا  هوشم 
هر صبح به ا خلاص قران شریف خوانم
دست التجا دراز به در بار کیبر یا کنم
در نجات دین ،ملت وطن خود دعا کنم
یارب به لطف بیکران خود بده نجا تم
در راه استقامت شریعت اسلام بده ثباتم
بیزار از قانون منسوخ شده یهود ونصارا یم
بیزار از کمک با مقصد انگلیس وامریکا یم
امید به اینده های  کشوردرخشان  دارم
امید به وطن  پرازگل   گلستاان   دارم
 
امید به رحمت خالق ذوجلال منان دارم
امید به حفظ عفت حجاب زن افغان دارم
من که در نصب از الاده سلاطین غوریا یم
اماده شهادت راه ازادی میهن چو انها یم
شروع وختم شد بنام الله  الله الله  ……..کلامم
شاید که هیچ وقت به مشکلی زنده گی در نمانم

احمد زاهد : 28حوت 1393شهر هرات باستان
                     
دوستان عزیز وبزرگان محترم : انچه که در فوق نوشتم باور داشته باشید که خودم تایب کرده ام ودر قسمت سرودن شعر از یدران کلان خود استاز حیران کمک گرفتم که در اثری توجه شان اکنون به توفیق الله ج کمپیوتر راخوب میدانم وبه انترنیت دسترسی دارم . لهذا ازدوستان خود ارزو دارم تا مرا  تشویق بدارند واز بزرگان خودامید دعا دارم .بااحترام (احمد ذاهد)