آرشیف

2019-3-27

من برای صلح پایدار در افغانستان نهالی را غرس و دعا مینمایم

من برای صلح پایدار در افغانستان نهالی را غرس و دعا مینمایم
 

برنامه ملی نهال صلح 98 به تاریخ ۷ /۱۳۹۸/۱ در ولایت غور از طرف دستیار خاص ریاست جمهوری تطبیق میگردد. بنا از تمام شهروندان ولایت غور خواهشمندم تا در این برنامه شرکت نموده ضمن همکاری در سرسبزی شهر غور بایک صدا از طرفین درگیرختم خونریزی و صلح دائمی را بخواهند.
صلح واژه مقدس است که درمتون دینی مسلمانان از جایگاه ویژه برخوردار میباشد و اقامه آن در تمام جوامع بشری باعث بقا و ترقی تمام ابعاد آن جامعه میگردد. متاسفانه در کشور عزیز مان افغانستان دهه هاست که بخاطر نبود صلح وآرامی پیوند اخوت و برادری, ترحم و انسانیت خدشه دار شده تا جاییکه امروز مردم این خطه باشهامت لحظه به لحظه خسارات هنگفت جانی ومالی را از بهر نبود آن متحمل میشوند وروزانه ده ها نفر به قربانگاه میروند, ده ها زن بیوه وهزاران طفل بی سر پرست وبی سرنوشت میشوند. مردم ما روز به روز تعداد آنها در زیر خط فقر بیشتر میشود و دست ملت و دولت مان به طرف همسایه یگان ناباب مان دراز تر میشود.
برای استحکام اخوت و برادری و بیرون رفت ازین حالت اسفبار بر نسل جوان افغان لازم است تا وارد میدان عمل شوند و به جنگ و برادر کشی نه گفته وشعار صلح خواهی را از هنجره های قهرمانانه خود بلند کنند و ازمخالفین دولت, صلح را باشرایط ذیل بخواهند.(پنج توقع که من از هر مذاکره صلح از طرفین درگیر دارم):

۱. قانون اساسی افغانستان را بپذیرند و به عنوان یک جریان سیاسی که حق مشارکت سیاسی  وحق انتخاب را داشته باشند به فعالیت بپردازند.
۲. به دست آورد های دو دهه گذشته که در عرصه های دولتداری, ملت سازی وآزادی بیان صورت گرفته' احترام گذاشته وبرای مترقی کردن کشور در کنار دولت ومردم از هیچ تلاش دریغ نورزند.
۳. طرفین نزاع حس همدیگر پذیری را درخود تقویه نموده و از توقعات بی جاه وبهانه های بی مورد که جز بد بختی این کشور را در پی ندارد بپرهیزند.
۴. زنان را به عنوان نیمی از پیگر جامعه پذیرفته و به آنان فرصت بدهند تا در تمام عرصه ها برای پیشرفت جامعه از نیروی انسانی و بشری خود استفاده کنند.
۵صلح کاغذی و مقطعی نباشد.

پنج مورد که نمیخواهیم در جریان مذاکرات ما آنهارا از دست بدهیم.(خطوط سرخ ملت افغانستان).
۱. تحمیل امارت خود خوانده طالبان و برگشت به دوره سیاه پنج ساله ی آنها.
۲. صلح پروسه امتیاز گیری یک طرفه نباشد, بلکه منافع عامه ملت افغانستان در نظر گرفته شده و نتیجه اش ختم بد بختی ۴۰ ساله کشور مان باشد.
۳. بحث انحلال اردو و برگشت به نقطه صفر قطعا برای ملت مان قابل قبول نیست.
۴. تعصبا ت قومی , تبعیض جنسیتی در مقابل زنان وجامعه نباید صورت گیرد.
۵. پذیرش قوای سه گانه کشور و ساختار نظام فعلی.

با احترام انجینیرعبدالسمیع "محمودی"وخانم هاجره بشیری نمایندهای ولایتی غور.
برنامه ملی نهال صلح ۹۸.

زمان: ۱۳۹۸/۱/۷ حمل.
مکان غرس نهال: تپه عیدگاه' ریاست زراعت' ریاست امنیت ملی و لیسه های تحت شهر فیروز کوه.