آرشیف

2016-9-8

گل رحمان فراز

منزل پر جمپ و جول شاروال قاضی زاده به میدان هوایی رسید!

در این روز ها، محمد عارف قاضی زاده – شاروال شهر فیروزکوه روز های خوبی را سپری نمی کند و بخاطر کند کاری ذهنی اش سراسر گول می خورد و سر اش بطور دایم چپه فیر می کند، حالت صحی قاضی زاده خوب نیست، او به تکرار می گوید که شانه هایش درد می کند، پای هایش درد می کند و با آن کله کلان توان تفکر خوب و بد اش را ندارد، بلاخره شاروال چطور بگوید که عقل اش پا برجا نیست؟!
چند روز قبل ادعای کاذب شاروال قاضی زاده علیه سناتور غفاری  مبنی بر غصب زمین سبز مربوط پلان چهارم انجام یافته بود که شوربختانه بخت به کام اش نچرخید و از هر طرف اسناد باران شد و بر علاوه آن اسناد کتبی، صوتی و تصویری قاضی زاده در موارد چون: اختلاس، کم کاری، ضعف مدیریتی، رشوه ستانی، سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی، فساد اخلاقی…! از طرف سناتور غفاری برای اداره لوی حارنوالی بخاطر اجراات بیشتر تحویل داده شد.
ادعای قاضی زاده بالای سناتور غفاری را غصب زمین ساحه سبز مربوط اداره شاروالی تشکیل می داد، ولی حالا دیده می شود که قاضی زاده زیر هر کاسه، نیم کاسه های دارد.
مطابق به قباله شرعی ذیل (تصویر چهارم و پنجم) در سال 1356، محترم محمد آصف – آمر اسبق آمریت میدان هوایی ولایت غور مقدار 22400 متر مربع زمین (حدوداً 47 نمره شامل دکاکین و حویلی ها) را به مبلغ 132000 افغانی مختص ساحه مربوط به آمریت میدان هوایی/ مرکز راهنمایی پرواز ها یا NBD  خریده و پول نقد فوق را به اداره شاروالی غور در همان سال تسلیم نموده است که از همان ساحه تا هنوز برای نصب آنتن استفاده می شده است و هر کس که در شهر فیروزکوه زندگی کرده باشد از آنتن نصب شده یادی در خاطره اش باقی است و فراموش کرده نمی تواند.
ملکیت مذکور ساحه ثابت شرعی  آمریت میدان هوایی قرار وثیقه شرعی ذیل می باشد و آن اصلا به شاروالی ارتباط نمی گیرد.
در سال 1382، شاروالی غور ساحه متذکره را بدون اخذ موافقه اداره میدان هوایی، بدون اجراات و طی مراحل قانونی شامل پلان چهارم شهری شاروالی غور کرده است که در همان سال اداره آمریت میدان هوایی بعد از شامل سازی ساحه به پلان چهارم شهری توسط اداره شاروالی غور عارض می گردد، توسط شاروال همان وقت (شاروال احمد) ساحه فوق از ساحه دولتی به ساحه رهایشی مبدل گردیده بود.
در سال 1394، این قضیه به آمریت قضایای دولت ریاست عدلیه غور مواصلت ورزید که آمریت فوق نمایندگان دو جناح هر یک ذبیح الله – نماینده آمریت میدان هوایی و عبدالسلام و حبیب الله – نمایندگان اداره شاروالی را بخاطر ارایه اسناد در آن اداره فرا خواند که آمریت میدان هوایی با وثیقه معتبر موجود اش ذی حق شناخته شد و ملاحظه شد اینکه اداره شاروالی بدون طی مراحل اسناد، بدون موافقه اداره، بدون داشتن ستد و مدرک ملکیتی، بدون استملاک و بدون تبادله زمین را از ملکیت اداره میدان هوایی به ملکیت خویش در آورده که کاملاً غیر قانونی و غصب می باشد.
قرار 15/09/94 اداره قضایای دولت، زمین به نفع آمریت میدان هوایی ولایت غور فیصله شد و از اداره شاروالی خواسته شد تا در صورت عدم رضایت شان با فیصله انجام شده، به فیصله تجدید نظر نمایند که ایشان ابا ورزیدند و مدت معینه یک ماهه صلاحیت تجدید نظر شان تکمیل شد که وزارت عدلیه ج.ا.ا ضمن تأیید فیصله آمریت قضایای دولت/ ریاست عدلیه ولایت غور فرصت صلاحیت تجدید نظر مجدد (برای بار دوم) را داد که تا هنوز از طرف اداره شاروالی تجدید نظر صورت نگرفته است.
حالا شما قضاوت کنید که این شاروال به کدام طرف روان است و مغز اش را کدام مگسی نیش زده است که حتی زمین های تحت ملکیت اداره اش را درست تشخیص نمی تواند و نمی داند که مالک کدام زمین ها است؟
نوت: بدون تصمیم و در نظر داشت اداره تصفیه اراضی، املاک به هیچ وجه نمی توانند ملکیت دولتی بودن، رهایشی بودن و تجارتی بودن اش را دریابد و تنها بعد از ملاحظه اداره فوق امکان پذیر است و بس.
با مهر
گل رحمان فراز
 

منزل پر جمپ و جول شاروال قاضی زاده به میدان هوایی رسید!
منزل پر جمپ و جول شاروال قاضی زاده به میدان هوایی رسید!
منزل پر جمپ و جول شاروال قاضی زاده به میدان هوایی رسید!
منزل پر جمپ و جول شاروال قاضی زاده به میدان هوایی رسید!
منزل پر جمپ و جول شاروال قاضی زاده به میدان هوایی رسید!