آرشیف

2018-4-7

منار جام، کتیبه ها و نقوش تزیینی و مفاهیم نمادین

 

منار جام، کتیبه ها و نقوش تزیینی و مفاهیم نمادین

پیشگفتار

منار مسجد میدان ساوه از قدیم ترین منارهای تاریخدار ایران است که در سال ۴۳۵ ق ساخته شده است. منار مسجد پامنار زواره در اردستان به تاریخ ۴۶۱ ق، منار مسجد جامع کاشان به تاریخ ۴۶۶ ق و منار مسجد برسیان در حوالی اصفهان در سال ۴۹۱ ق از جمله مناره های تاریخدار سده پنجم هجری قمری ایران به شمار می روند. در طول سده ششم هجری قمری، منار چهل دختران اصفحان (۵۰۱ ق)، منار مسجد جامعه ساوه (۵۰۴ ق)، منار گار اصفهان (۵۱۵ ق) و در پی آن مناره های زیادی در ایران ساخته شده است. منار جام بی شک از مهم ترین و با شکوه ترین مناره های سده ششم هجری قمری است که در سال ۵۷۰ ق توسط علی بن ابراهیم نیشابوری با ارتفاع ۶۶ متر ساخته شده است. منارجام از نظر معماری از دقیق ترین و ظریف ترین بناهای سده ششم هجری قمری دوره اسلامی است که بیش از هشت سده، زلزله ها  و انواع عوارض جوی بر آن تآثیر جدی وارد نکرده است. این مناره از آجر ساخته شده و در تمام سطح خارجی آن با آجر تراش نقش برجسته و کاشی فیروزه ای تزیین شده است.
این مناره عالی و با شکوه به لحاظ عظمت بنا، تزیینات عالی و کتیبه های کوفی، در زمره زیبا ترین مناره های جهان قرار می گیرد. افزون بر این ظاهر آراسته و زیبا، معمار پیام اصلی این بنا را در تزیینات پیچیده و رمزگونه آن گنجانیده است. نقوش و کتیبه های علاه بر شکل ظاهر، در قالب اعداد و حروف نماد پردازی و با کاربرد نمادین مفاهیم بروز و ظهور یافته اند. در این کتاب علاوه بر بازنمایی همه نقوش و کتیبه ها، مفاهیم نمادین بنا نیز واکاوی شده است.

برای دریافت کتاب، اینجا را کلیک نمائید