آرشیف

2019-3-12

الحاج امین الدین سعـیـدی

منابر صلاح الدین ایوبی در بیت المقدس

 کلمهء منبرکه جمع آن منابر است،  اصلا کلمهء عربی است که برای محل مرتفع وبالا اطلاق میشود که براین محل  معمولاً خطباء ،روحانیون ،واعظین واستادان رفته وبه وعظ ، نصحیت ورساندان ارشادات دینی  واجتماعی  میپردازند. 
منبریکه که توسط  صلاح الدین ایوبی در بیت  المقدس ودر مسجد جامع ابراهیم خلیل الله در شهر « حبرون » ګذاشته شده و ما روی آن بحث داریم، تاریخ، جایګه و مقام خاص خویش را در تاریخ وخاطرات مسلمین  دارد. این منابرتوسط  سپهسالار بزرګ اسلامقائد وزعیم شهیر جهان اسلام  صلاح الدین  آیوبی در این دومکان مقدس وتاریخی جابجاء شده است.
صلاح الدین ایوبی طوریکه یاد اور شدیم ، از جمله  شخصیت های نامدار مشهور ومجاهد بینظری در تاریخ  جهان اسلام است ، او در سال 1137 در شهر تکریت کردستان چشم به جهان کشود ودر سال 1193 در شهر دمشق وفات ودر جامعه اموی شهردمشق مدفون می باشد . 
ناگفته نباید گذاشت ،او بنیان گزار دولت ایوبیان در مصر وشام است . صلاح الدین ایوبی درجنگ مشهورخویش با صلیب ها در سالهای 1187 درمنطقه حطین فلسطین توانست ، صلیب ها را شکست دهد واولین قبله مسلمانان ، بیت المقدس وسایر شهر ها فلسطینی از جمله شهر الخلیل (حبرون ) را از سیطره صلیب ها نجات دهد .
طوریکه در فوق  یاداور شدیم ،صلاح الدین ایوبی رمزاصلی حاکمیت اسلامی را دانسته و در پهلوی فتوحات نظامی وحربی به دعوت، ارشادتمرکز وتوجه خاصی داشت. 

ادامه مطلب در اینجا