آرشیف

2019-2-15

گل رحمان فراز

“ملکزاده” مبارزِ که قهرمان شد!

"ملکزاده" مبارزِ که قهرمان شد!

افتخار رفاقت، هم نظری و هم تیمی با زنده یاد داکتر محمد ابراهیم ملکزاده را داشتم. از نظریات، افکار، رهنمود و توصیه های ملکزاده صاحب استفاده بهینه می نمودیم. نظر، سخن و راه این بزرگوار یکسان بود. آنچه که به خود می پسندید، بر ما هم بیشتر از آنرا روا می پنداشت.
داشتن حمایت این بزرگوار برای مان معنویت می بخشید و از لطف اعتماد شان برای تشریک بزرگ ترین کار ها افتخار می کردیم. ایشان به پاس توانمند سازی، از ما برای انجام امور نظر می خواست حتی اینکه توانایی مشاور در وجود ما دیده نمی شد. روحیه اعتماد پذیر، صداقت و پاسداری ایشان واداشت تا عابر مسیر شان گردیم. 
داکتر محمد ابراهیم ملکزاده بعد از مقاومت در برابر ژریم سیاه طالبان از طرف مردم لقب مسعود دوم را گرفت. موصوف یک تن از اعضای پر نفوذ جمعیت اسلامی در زون غرب، عضو رهبری جمعیت اسلامی، وکیل دو دور مجلس نمایندگان از ولایت غور و همچنان نامرد پیشتاز انتخابات پارلمانی در انتخابات پارلمانی کشور بوده است. 
مبارزه، مقاومت و ایستادگی داکتر ملکزاده را می توان از لابلای بن بست شکنی نا امنی ولسوالی های غور از دست شورشیان بررسی کرد. شهرت نیک و تلاش وی برای تامین امنیت موجب شده بود تا همگان بصورت یکسان و شخصیت مردمی به وی احترام نموده و برایش رای دهند. 
آقای ملکزاده یگانه سپهر در مقابل دشمنان خاک بود و تنها وی می توانست به همکاری دولت بشتابد و دشمنن را از پا در آورد که از همان خاطر به تأسیس جبهه مقاومت در زون غرب پرداخته بود. 
او زیاد سخن‌ نمی زد. به ایجاد آرامش شهره داشت و عمل می نمود دقیقاً آنچه می گفت. سخن اش راست، اندیشه اش نیک و همت اش برای شکست دشمنان مستحکم بود. خیانت نمی کرد، مردم را به امنیت، جوانان را به تحصیل و بزرگان را به اتفاق دعوت می نمود. مکاتب را فعال نگه میداشت، به معلمین احترام داشت که رشد معارف و تامین‌ امنیت اهداف اولیه اش بود. 
با دشمنان خاک‌ می جنگید، مشقت سنگر برای رفاه مردم را بر زندگی آرام ترجیح می داد. سنگر اش شکست ناپذیر، موضع اش هدفمند و اهداف اش واضح بود. از کسی باج نگرفت، به کسی تسلیم نشد و از بین مردم در خدمت عوام‌قرار داشت. تصمیم اش را مشوره با مردم‌ شکل می داد و در قلب همگان جایگاه داشت. آری او داکتر محمد ابراهیم ملکزاده بود! قهرمان خاموش با همت بلند و اراده پاک!
ویژگی های منحصر به فرد وی: برخواسته از میان مردم، همگام با مردم، به فکر مردم، صادق با مردم، متعهد به قول، سپهر برای حفظ خاک اش، پاک و شفاف، زندگی بی آلایش، تنفر از فساد، شخصیت مردمی، ادیب، نکته دان، شجاع، وفادار و بی آلایش…!
وفات آقای ملکزاده ضایع عظیم و علائم شکست موانع برای ورود دشمنان به خاک و حریم دولت در غور خواهد بود.
قهرمان خاموش جاوید شد، روح اش شاد و یادش گرامی باد!

با مهر 
گل رحمان فراز