آرشیف

2021-8-27

نظیر ظفر

ملا بازی

 

بـــــعد ازین درین وطن جور ملا باید کشید

 تا ملا حاکــــــم بود رنــــج و بلا باید کشید

 

ریش و دســــــتار و قدیفه بایدت آماده کرد

آه و افغان دلــــــت را بیـــــــصدا باید کشید

 

دره و سنگـــــسار و اعدام است قانون جزا

گر خلافـــــش کار کردی این جزا باید کشید

 

بانوان محصور باشند مثل مرغان در قفس

از امارت جفا ، درد و جـــــــــفا باید کشید

 

تا که باشد مردم از شر و گزندش در امان

پیــش خالق هر زمان دست دعا باید کشید

 

تا که طالب میشود آدم درین عصر و زمان

انتـــــــظار بی حد و بی انتـــــها باید کشید

نوشته نذیر ظفر