آرشیف

2015-5-4

سلیمان کبیر نوری

ملا بازی و سیاست بازی و بی سرانجامی! توظیف ملا ها به سیاست بازی دیگر

درین جا می خوانید:
-دستپاچگی تمویل کنندگان تروریزم – نزدیکی چین با پاکستان
-نقش رسانه ها در دگرگونی های اجتماعی، سیاسی- اقتصادی و امنیتی افغانستان
-تشویش رسانه های غرب و نشرات داخلی مزدور
-تروریستان و جنایت پیشگان طالب و داعش( القاعده ی دیروز)
-ملا ها و روحانیون کشور بمثابه ابزاری در دست خارجی ها
-وطنپرست ترین روحانی ی با عقلانیت مسلمان کشور،  سخن می گوید
-می خواهند سرنوشتمردم مان راملا های پاکستانی در راس آی اس آی رقم زنند
-نتیجه گیری
 
هدف ازسفر هفت روزه ی ملا امام مکه " شیخ خالد الغامدی " به پاکستان که گفته میشود بخاطر سرباز گیری برای جنگ یمن پیریزی شده است، در جنب این هدف، به نظر می رسد که تشویش و هراس سعودی و بادارانش از نزدیکی پاکستان با جمهوری مردم چین بوده که اخیرن تعهد سرمایه گذاری ملیارد ها دالر را در پاکستان اعلام داشت. شیخ الغامدی برای جلب و خوشنودی پاکستان طی یک فتوایی چنین اعلام داشت:
"عملکرد جنگجویان طالبان و داعش اساس و توجیه دینی ندارد و انها از دایره اسلام خارج هستند.
الغامدی به صراحت اعلام کرده که جنگجویان طالبان و داعش از ترجمه آیات قرآن برای انجام اهداف شان سوء استفاده می کنند".1
 
واکنش ها و تعابیر شگفت انگیز در مورد  این فتوا:
حدود یک هزار ملا و مولوی ایکه از دایره ی خورد و بُرد دالر های باد آورده به  ارگ همچو اعضای شورای نامنهاد عالی صلح کرزی که ملیونها دالر را قورت کرد، طی سالیان متمادی به دور مانده بودند، به ابتکار شورای علمای کابل تجمعی را به حمایت از فتوای ملای جماعت مکه شیخ الغامدی راه اندازی و طی بیاناتی از فتوای موصوف اعلام حمایت کردند.نی تنها که از فتوای موصوف حمایت کردند، بل حمایت بیدریغ خویش را از نیروهای مسلح کشور در سرکوب تروریستان طالب اعلام داشتند.

اما رسانه ها
رسانه ها بمثابه قدرت چهارم در هرکشوری نقش خود را ایفا میکند. اما در کشور عزیز مان رسانه های غربی نقش بسیار بزرگتری را تا کشور های خود شان بازی می کند. رسانه های شنوایی غربی چون بی بی سی و صدای امریکا طی بیشتر از سه دهه نقش سخت مخربی را در مسایل افغانستان عهده دار بوده اند. چه در سالهای 1980، و چه در سالهای 1990. به ویژه در به پیروزی رسانیدن طالبان، بی بی سی گویی درفشدار جبهات جنگی آنان، پیشاپیش فتوحات ایشان در حرکت بود و گزارشاتی را بدست نشر می سپرد. چونانیکه درین ماههای اخیر کلیه میدیای غربی در تبلیغ ورود  نیروهای داعش( القاعده) در افغانستان تبلیغا تی را درشعاع وسیع انجام میدهند. به نظر می رسد که این رسانه هم با یک دایرکشن از یک منبع در ترویج تروریزم القاعده (  داعش- جبهه نصرت، الشباب، بوکوحرام، طالب، سپاه صحابه وغیره…) مکلفیت خاصی را بدوش می کشند. حمایت از تند روی و بنیادگرایی را اخیرن از گزارشی در مورد فتوای ملای مکه ی سعودی با صراحت میتوان دریافت. و همچنان رسانه هایی داخل کشور که برضد بنیادگرایی و تروریزم رسالت خویش را انجام میدهند؛ در بازتاب دادن فتوای شیخ سعودی، روند کاری و مستقل بودن ایشان آشکار و روشن شد. چونانیکه آقای دکتر سپنتا مشاور امنیت ملی پیشین طی مصاحبه ای  تذکر داده بودند که خارجی ها به ما اجازه نمی دهند تا نام طالبان را که مرتکب جنایت می شوند بگیریم، رسانه های مزدور نیز با همه ادعا های مستقل بودن، با مکلفیتی که دارند، درین مامول کوشا و گوش به فرمان می باشند. بدون حلقه ی گوش.
اصل فتوا:
"عملکرد جنگجویان طالبان و داعش اساس و توجیه دینی ندارد و انها از دایره اسلام خارج هستند.
الغامدی به صراحت اعلام کرده که جنگجویان طالبان و داعش از ترجمه آیات قرآن برای انجام اهداف شان سوء استفاده می کنند".
 
اکنون کوتاه و مختصر به استخراج و مقابله ی گزارشات رسانه های  " نامدار" می پردازیم
  
بی بی سی:
 بی بی سی در گزارشی خود  از فتوای شیخ سعودی در پاکستان، نام طالبان را کاملن از فتوا حذف کرده است:
"  خطیب مکه اخیرا فتوا داده که گروه‌هایی مثل داعش و دیگر جریان‌هایی که دست به انسان کشی می‌زنند "از دایره اسلام بیرونند"
او گفته است که گروه‌هایی که انسان‌کشی می‌کنند از حلقه اسلام خارجند و آنها را از جمله "خوارج" عنوان کرد.3
http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2015/04/150430_k03_ullema_gatherin_kabul
 
رادیو های آزادی و فردا- اصلن در مورد تجمع یکهزار نفری ملاها به حمایت از نیرو های امنیتی در کابل  تاکنون گزارشی را به نشر نرسانیده اند.
صدای امریکا در نشر خبر خود نام طالب و داعش، هردو را از فتوای خشن در برابر تروریزم طالبانی و داعشی حذف نموده است:
" همایش عالمان دینی همچنان از فتوای شیخ خالد الغامدی امام و خطیب کعبه در مورد تلفات غیرنظامیان ابراز حمایت کردند. خطیب کعبه چندی پیش فتوا داد که کشتار غیرنظامیان و انجام حملات انتحاری حرام است".4-5
باختر، آژانس خبر رسانی رسمی دولت:
آنچه تعجب برانگیز مینماید، خبرگذاری رسمی کشور خبر را دقیق به دست نشر سپرده است.
این در حالیست که جناب اشرف غنی  طی سفر اخیر خویش در هند به طالبان چراغ سبز نشان داده و شمولیت ایشان را در سیستم سیاسی کشور اعلام داشته اند، جالبتر اینکه وزارت داخله ی حکومت رییس جمهور غنی، اعلام داشت که سال پیش رو، فصل مرگ طالبان است6
http://jomhornews.com/doc/news/fa/65275/
 
 شماری ازعلمای دینی امروز ضمن همایش در کابل از نیروهای امنیتی اعلام حمایت کردند
به گزارش آژانس باختر ، جمع کثیری از علمای دینی امروز ضمن حضور در مسجد جامع عبدالرحمن در کابل که بزرگترین مسجد پایتخت است از نیروهای امنیتی کشور اعلام حمایت کردند.
همچنان این علما ازگفته های اخیر خالد الغامدی امام کعبه که داعش و طالبان را از دایره اسلام خارج دانسته است حمایت کردند.
الغامدی اخیراً درمصاحبۀ با شبکه تلویزیونی جیو پاکستان به صراحت گفت که داعش و طالبان عامل قتل مسلمانان ، انفجار و انتحار اند و عملکرد شان را با اسلام ربط میدهند درحالیکه این عملکرد آنها خارج از دایره اسلام است.
شرکت کنندگان همایش امروز، ضمن آنکه گفته های شان را با گفته های الغامدی یکسان خواندند از نیروهای امنیتی خواستند تا آنانی را که صلح امر خداوندی را نمیپذیرند بل به کشتار مسلمانان و انسان های دیگر آنهم در پرده القاب و شعار های قلابی ادامه میدهند ایستاده شوند و علمای دینی از آنان حمایت میکنند زیرا آنانیکه صلح را قبول ندارند باید نابود شوند تا زمینه کار و زندگی درفضای اخوت اسلامی برای شان مساعد شود.
شرکت کنندگان این همایش همچنان از دولت افغانستان خواستند تا در تجهیز نیروهای امنیتی تلاش بیشتر کند و برای مصئونیت ومعیشت شان کار زیاد تر صورت گیرد.5
آنچه جالبتر مینماید، سایت رسمی افغانستان، باختر برای بار اول بر ضد تروریزم  بصورت روشن و آشکارسخن گفته فتوا را نیز طوریکه اعلام شده بدون تحریف و تصرف به دست نشر رسانیده است.
 
اما سایت پژواک!؟
 آژانس خبر رسانی پژواک با خوشخدمتی بیشتر به حامیان پروژه ی طالبی، حتا چرب تر از سایت های غربی یا سیاست سایت های رادیو کاکاجان ( بی بی سی، آزادی و صدای امریکا… ) در خدمت آن ها قرار دارد. از فتوای ملای مکه، حمایت گردهمایی از نیرو های امنیت ملی و جنایات طالب و داعش که محتوای اصلی سخنان ملا ها و روحانیون در کابل بود، کاملن تذکری نداده است.
پژواک سایتی که یکی از رسانه های پیشقراول و دارای امکانات بسیار وسیع میدیایی چه در ارگ و چه در تمام نقاط افغانستان  است! توجه شما را به گزارش آن از گردهمایی و فتوای شیخ سعودی معطوف میداریم:
شورای علمای کابل: جنگ جاری در کشور سیاسی است و باید به آن پایان داده شود
کابل(پژواک،١٠ ثور ٩٤): علمای دین در کابل، ضمن سیاسی خواندن جنگ کنونی در کشور، اعلام کردند که کشتن مسلمانان از سوی یک دیگر خلاف اسلام است و از همین رو طرف های درگیر هر چه زودتر صلح را بپذیرند.
این گردهمایی امروز پنج شنبه با حضور اعضای شورای علمای کابل در مسجد عبدالرحمان در مرکز شهر برگزار شد و شرکت کنندگان حمایت خود را از فتوای اخیر امام مسجد کعبه معظمه که جنگ مسلمانان در برابر همدیگر را نا روا دانسته بود، اعلام کردند.
مولوی عبدالبصیر حقانی، رئیس شورای علمای کابل که در این گردهمایی شرکت کرده بود گفت که  ادامه جنگ کنونی در کشور خلاف موازین اسلامی است و باید به آن پایان داده شود.
وی گفت:" با این گرد همایی ما می خواهیم ظلم را نکوهش کنیم، کشتار و جنگی را که بین دولت و طالبان است یک جنگ سیاسی بوده و گروهای درگیر باید از کشتن یکدیگر دست بکشند بخاطر این که کشتن مسلمانان جواز ندارد."
حقانی افزود:" هر دو جناح(جوانب درگیر) مسلمان هستند و( مخالفان مسلح) باید از کشتن افراد ملکی و مسلمان کشی دست بکشند و به پروسه صلح بپیوندند ."
رئیس شورای علمای کابل از دولت خواست تا با اعطای صلاحیت به علمای دین، زمینه نقش آفرینی آنان را در تامین صلح فراهم کند.
عزیز الله مصلح، امام مسجد شیرشاه سوری کابل نیز گفت که شرکت کنندگان در این نشست از دولت حمایت می کنند و صدای آنان، صدای صلح، عدالت و توقف جنگ است.
وی گفت:" تا هنوز برای علماء نقش عمده ای داده نشده است تا آنان بتوانند درحل  نا هنجاری های کشور نقش داشته باشند ."
به گفته مصلح، دولت باید زمینه تامین صلح را فراهم کند و در عین حال، طالبان نیز به صدای صلح که با معیار های اسلامی برابر است لبیک بگویند .
مولوی عطاء الله فیضانی از دیگر اعضای این شورا نیز گفت که حمله های اخیر از جمله حادثه بدخشان که در آن شماری از سربازان اردوی ملی و پولیس به قتل رسیدند و حتی در جلال آباد که در آن مردم زیادی جان باختند، قابل تحمل نیست.
وی با دسیسه خواندن این رویداد ها، افزود:" تعدادی از افراد به نام عالم دین در اطراف رئیس جمهور گرد آمده اند و به وی مشوره های غلط می دهند."
فیضانی از رییس جمهور خواست که بر ضد ظلم مبارزه کند و ضمن آزاد کردن زندانیان سیاسی،  در شورای عالی صلح نیز تغییر بیاورد و با جایگزین کردن علماء و جوانان مخلص در این کمیته، برای تامین صلح در کشور گام های بزرگتری بردارد.
دولت افغانستان در شش ماه گذشته تلاش های زیادی را برای جلب حمایت کشورهای همسایه و منطقه برای تشویق طالبان به آغاز مذاکرات صلح روی دست گرفته است اما طالبان تا اکنون به این تلاش ها واکنش مثبت نشان نداده اند.7
شیوه ی نشرچنین گزارش در مقایسه با سایر گزارش های رسانه های داخلی جدن قابل تامل است.
 

http://www.pajhwok.com/dr/2015/04/30/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF

بیشترین سایت های داخل کشور در گزارش ها ی خویش فتوا را بصورت دقیق نشر کرده اند. از جنایات طالب وداعش تذاکراتی داشته اند.
 
اکنون به واکاوی و کنکاش سخنوران در گردهمایی مسجد عبدالرحمان می پردازیم. جالبترین نشر گزارش خبری در سایت صدای امریکا بوده که به تجزیه و تحلیل مختصر و کوتاه آن می پردازیم:
"صدها عالم دینی افغان در یک همایش بزرگ در مسجد عبدالرحمان کابل، جنگ موجود در افغانستان را عاری از صبغۀ شرعی و یک جنگ سیاسی خواندند."
صد ها عالم دینی بعد از 15 سال چطور بیدار شده و فهمیدند که جنگ افغانستان یک جنگ سیاسی است. بدون تردید با استشاره و پلان شده چنین اظهاراتی از طریق عالمان دینی بیرون می شود.
"عطاالله فیضانی عضو شورای ولایتی و عالم دینی از کابل گفت که در جنگ کنونی افغانستان از هر دو طرف مسلمانان کشته می شوند. او افزود که این کشتار هیچ صبغۀ شرعی نداشته و یک نبرد سیاسی می باشد."
این عالم دین ما هنوز هم در خواب است و از برنامه های خونین آی اس آی بیخبر. شاید تاهنوز از ریشه و منشه این کُشتار ویرانی چیزی نمیداند. و یا خوب هم میداند.
"همایش عالمان دینی همچنان از فتوای شیخ خالد الغامدی امام و خطیب کعبه در مورد تلفات غیرنظامیان ابراز حمایت کردند. خطیب کعبه چندی پیش فتوا داد که کشتار غیرنظامیان و انجام حملات انتحاری حرام است."
برای اینکه نزدیک شدن جمهوری خلق چین با پاکستان و سرمایه گذاری چین، لرزه براندام حامیان شیخان حوزه ی خلیج فارس انداخته است و باییست تپغییراتی در مورد رونما گردد.
"عالمان دینی همچنان از طالبان و سایر مخالفان مسلح دولت افغانستان خواستند که از جنگ دست کشیده و به روند صلح بپیوندند. آنان همچنان از حکومت خواستند تا به علمای دینی در شورای صلح سهم بیشتر داده شود."
این متن در هیچیک از گزارش رسانه ها بازتاب نیافته است و در حمایت از طالبان مزدور کشف شده است.
"مولوی عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل در صحبت با تلویزیون آشنا استدلال کرد که عالمان دینی می توانند به سادگی با مخالفان مسلح حکومت وارد مذاکره شوند و آنان را قناعت دهند."
رسانه های غربی چونانیکه وزرا و روئسا را در افغانستان عزل و مقرر می کنند، ملا های مزدور را نیز می خواهند با نقش برازنده معرفی دارند.
"آقای حقانی گفت "می توانم به پاکستان بروم، مولانا سمیع الحق را قناعت دهم، مولانا فضل رحمان را قناعت دهم، زیرا در آنجا درس خوانده ایم و از روشها و گفتار آنان آگاهی داریم."
غرب با افرادی چون حقانی میخواهد دفتر سرنوشت ملت مان را بدست ملا هایی چون سمیع الحق و مولانا فضل رحمان حامیان سر به کف طالبان و نوکران حلقه به گوش  آی اس آی بدهد.
"عالمان دینی افغانستان در مورد جنگ روان در آن کشور هم نظر نبوده و شماری از عالمان به ویژه آنانیکه در بیرون از افغانستان به سر می برند، همصدا با طالبان جنگ روان را بر خلاف "اشغال خارجی" رسالت دینی خویش می دانند."
اکثر این عالمان با شاخه های استخباراتی کشور های مختلف رابطه دارند که میدیای مزدور و معلوم الحال نظریات  ایشان را پیوسته بازتاب میدهند.
"از سوی دیگر شورای سرتاسری عالمان دینی افغانستان که مرکز آن در کابل می باشد نیز مذاکره و مصالحه را یگانه راه حل جنگ روان در کشور شان می دانند."
این یگانه نسخه ی آفریدگار اصلی پروژه ی طالبان است که به نوکری کرزی و اشرف غنی احمد زی و سایر نوکران معلم الحال و نامرئی  در کشور، پشتیبانی حمایت و تحقق می یابد.
"محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در زمان مبارزات انتخاباتی خود همواره وعده داده بود که فاصله میان منبر و ارگ را کم خواهد کرد. پس از رویکار آمدن حکومت وحدت ملی عالمان در چندین مورد سیاست دولت را توجیه کرده و به حمایت از آن صدای رسا بلند کرده اند."
بلی… اشرف غنی از سالیان متمادی نسخه ی کم ساختن فاصله ارگ با منبر را بدست آورده بود. زیرا با منبر نشینان میتوان به سادگی کنار آمد. منبر نشینانیکه همه بدون چون و چرا از ایشان اطاعت می کنند. همین منبر نشینان هیچگاهی تجمعی را برای محکوم کردن کُشتار هموطنان راه  اندازی نکردند؛  اما بخاطر امضای قرار داد امنیتی با امریکا، با گردهمایی بزرگی در کابل فتوا دادند که افغانستان باید قرار داد امنیتی را با امریکا امضا کند. زیرا این قرار داد به نفع کشور است.
"حدود چهار ماه پیش نیز عالمان دینی و روحانیون افغانستان در یک گردهمایی بزرگ حمایت خود را از نیرو های امنیتی افغان اعلام کردند."
با عملیات گسترده ی انتحاری و کُشتار و سنگسار و و، آتش زدن مکاتب، ترور ها و انفجارات عدیده و به ویژه حادثه شبخون در یکی از پوسته های سرحدی  ولسوای گوشته ی ولایت ننگرهار که جان تعداد کثیری از مدافعین وطن را گرفت، شاید از سر ناگزیری و یا استشاره ای این گردهمایی تشکیل شده باشد. 
اما اظهاراتِ مردمی و انسانی و اسلامی، با وجدان و ضمیر بیدار و روشن از عالم گرانمایه، گرانقدر و وطنپرست جناب غوری بود که به گونه ی تکرار احسن می خواهم آن را برای بار دگر درینجا به توجه ی شما برسانم:
اما فتوای یک عالم دین هموطن مان که سخت انسانی و بشری است:
عبدالقادر امامی غوری، عضو پیشین ولسی جرگه و عالم دینی  می گوید که مخالفین مسلح دولت "مفسد فی الارض"" واجب القتل" بوده و مذاکره با آنان مخالف موازین شریعت است.
او گفت:"هر کسی که کشتن انسان های بیگناه، زنان، اطفال، مامورین و عساکر دولت را حلال بداند، مفسد فی الارض است، زیرا قیام در مقابل دولتی که از طرف مردم بر اساس بیعت آماده باشد، قیام نبوده و اسلام آنرا بغاوت میداند."
او علاوه کرد که در تاریخ اسلام هیچ حکومت اسلامی با "باغی ها" صلح نکرده است و اگر حکومت افغانستان با مخالفین تقاضای مذاکره را نماید، خلاف اوامر شرعی عمل کرده است.8
http://www.darivoa.com/content/afghanistan-ulama-taliban-fight-pakistan/2743047.html
نتیجه گیری:
مشکل افغانستان یک مشکل منطقوی نه، بل یک مشکل فرامنطقوی و بین المللی می باشد. این مشکل با ملابازی که در دست غرب قرار دارند، راه حلی ندارد.
تقویت نیرو های پیشین القاعده و حزب اسلامی و طالبان را که می خواهند بنام داعش معرفی کرده وقرارگاه و مرکز آنان را در افغانستان ایجاد کنند، یک برنامه ی بیهوده و میانتهی است. زیرا در به راه اندازی چنین پروژه ای، نقش ابر قدرت های منطقوی در نظر گرفته نشده است. آنان اند که این پروژه را محکوم به شکست می کنند.
آن به اصطلاح عالمانی که میگویند نزد عالمان پاکستانی میروند، تا صلح را در کشور برقرار کنند. نسخه های باداران را در دست دارند؛ بیخبر ازینکه آن مولانا های پاکستانی عضویت استخباران پاکستان را دارند.
جناب اشرف غنی سیاست و حساسیت منطقوی را هنوز نتوانسته است درک کند. ایشان همان نسخه ی چند سال پیشی را که برایش سپرده اند، با دنیای همان نسخه ی ناکارامد بسر میبرد و و از الطاف بی پایان حامیان خویش که او را با ملیونها رای جعلی در حاکمیت کشور گماشتند، از سفر های کوردنت شده بوسیله ی باداران کیف و لذت میبرد… در دست دارند
چه باید کرد؟
وقتی ملا ها خود می گویند که موضوع و مشکل افغانستان یک موضوع سیاسی است، پس چه کسی میتواند به آن وارسی نموده و راه حل دقیق آن را پیشکش نماید؟
پس به اصطلاح معروف وطنی باید گفت که:
 
ترکانی د بیزو کا نه دی
سیاست، سیاستگذاری و سیاستمداری کار ملا ها نیست.
من منحیث شاگرد مکتب دیپلوماسی که از همین عنوان به کرات به جناب حامد کرزی طی سالیان متمادی پیشنهاداتی داشته ام، و ان پیشبینی ها کاملن برجسته و دقیق از آب بیرون شده، اما جناب کرزی وظایف ی اصلی خویش را انجام داده اند؛ نه برای کشور و مردم.
به قول دوست عزیز و همکار پیشینم جناب وحید وحیداله کارشناس ارشد در منازعات منطقوی و بین المللی –  که ساعاتی زیادی را برای برون رفت ازین منگنه ی طالبی و بنیادگرایی و تروریزم باهم صحبت کرده ایم، مادر مشکل را باید دریافت. که از نظر ایشان پاکستان و بصورت اخص سازمان جهنمی پاکستان است. اما من می خواهم اضافه نمایم که این مشکل را ژرفتر با حامی و بنیانگذار اصلی پاکستان میتوان مطمح نظرداشت و به بررسی گرفت. ملا ها و روحانیون در صورتی میتوانند به این مشکل برسند که اندوخته های در علوم تاریخ سیاسی جهان، تاریخ دیپلوماسی، حقوقی مدنی، حقوق بین الدول، روابط بین المللی، جغرافیای سیاسی یا جیو پولیتیک،اقتصاد و استخبارات داشته باشند. حل منازعه افغانستان، حل منازعه ی منطقوی و جهانی است. و به کار شناسان و متخصصان مجرب و کار کشته در عرصه علوم فوق الذکرنیاز دارد. که خوشبختانه افغانستان در خارج و داخل کشور این امکانات را دارا می باشد.
 
پایان
////////////////////////////