آرشیف

2015-1-12

محمد امین وکیل

مـــوانــــع و چالش هـــا در ولایـــت غور

 
نه اکنون است بر ما جور ایام        که از دوران آدم تا کنون است
(سعدی) ع

تذکر : من مطلب زیر را روز ها قبل از امروز زمانی که مظاهرات اصناف شهر چغچران جریان داشت برشته تحریر در آوردم ولی روی علت نامعلومی نخواستم که آن را نشر نمایم ولی امشب در اسکرین لپ تاپ خود میگشتم که به این مطلب بر خوردم وتصمیم گرفتم تا به نشر اقدام کنم وهمان شد که برای نشر به سایت جام غور فرستادم وامید وارم که عزیزان فرهنگی بر چند وچونی این مطلب خورده نگیرند .
بادر نظر داشت وقوع پیش آمد های اخیر مظاهرات واعتصابات مسالمت آمیز اصناف شهر چغچران مبنی بر عدم توجه دولت در بازسازی ولایت غور میخواهم که موانع وچالش های که بر سر راه ترقی وانکشاف وبازسازی در ین ولایت قراردارد از برداشت خویش بر شمارم:
خط ای باستانی غور در طی سالهای اخیر که کمک های کشور های خارجی سخاوت مندانه سرازیر میشود کمتر مورد توجه دولت مردان مرکزی قرارداشته است  که این امر بستگی به دو عامل دارد یکی عامل داخلی ودیگری  عامل خارجی است  :
عوامل داخلی

 1.        غوری ها هرگز نخواسته اند که مخالفت های ذات البینی را کنار گذاشته ویک صدای واحد را بلند نمایند واز یک آدرس مشخص صدای خویش را به گوش دولت مردان برسانند بلکه بر عکس به جهت های مختلف به ذوق وسلیقه شخصی حرکت نموده اند که این حرکات  ناموزون در بسیاری اوقات به نقص مردم واقع شده وسبب کم توجهی مقامات مرکزی شده است .

 2.        عدم همدیگر پذیری شخصیت های سیاسی وبزرگان قومی وجهادی به گونه مثال یک برادری بنام بسم الله مقیم کشور بلجیم می نگارد که دوستی داشتم بنام مولوی عطا الله رئیس محکمه در غور از او پرسیدم غور را چگونه یافتی ؟ گفت : نهایت صادق ساده وفادار امابخود رحم ندارند تا دست شان برسد گلوی یکدیگر را میگیرند.

 3.        کمبود کدر های متخصص وتحصیل کرده در تمام عرصه های اجتماعی وفرهنگی که یک عامل بوده تا کمک ها جذب نشود وخدمات درست برای مردم ارایه نشود .

 4.        عدم تقرر شخصیت های غور بر پست های مهم دولتی مثل والی ، قوماندان امنیه ، رئیس امنیت ملی ، رئیس محکمه .

 5.        عدم دسترسی ادارات دولتی غور به بودجه انکشافی که معمولا بودجه در وزارت ها به خواست وسلیقه وزیر تنظیم میشود نه به اساس انکشاف متوازن در  ولایات .

 6.        عدم داوطلبی پروژه های انکشافی در مرکز ولایت غور وعدم حضور شرکت های ساختمانی نوپای غور در داوطلبی ها  که روی این علت اکثریت پروژه ها در کابل مدت هابه  اعلان می ماند وکسی آفر اخذ نمی کند که بالاخره شرکت ها ی بلک لست وبی ظرفیت ومتقلب برنده شده وزمانی که به غور می آیند تحث تاثیر محیط قرارگرفته وفرار را بر قرار ترجیع میدهند که روی همین علت ده ها پروژه نیمه کار در غور وجود دارد .

 7.        عدم موجودیت شرکت های ساختمانی قوی و با ظرفیت که در داوطلبی های خارج از ولایت حضور یابد  شرکت های غور نه انجینر دارند ونه هم ماشینری ونه هم تشکیل ودفتر کار فقط یک جواز از ایسا دارند که در جیب  ها نگهداری میشود .

 8.        موجودیت یک بازار بسیار بی سلیقه ونا منظم  ونقشه بسیار ناقص  شهری وموجودیت اداره شاروالی بسیار ضعیف وبدون عواید که نتوانسته سهمی در تعغیر چهره شهر داشته باشد . درین شهر نه تشناب درست وجود دارد نه مبرز درست وجود دارد ونه هم وضو  خانه ونه هم شبکه آبرسانی

 9.        عدم پرداخت مالیه از طرف مردم به دولت مطابق به قانون که ازدیاد وجمع آوری عواید تاثیر جدی  بالای انکشاف وبازسازی دارد زیرا ولایاتی که چشمه های عایداتی دارند زود تر به انکشاف سوق داده شده اند .

 10.    موسسات ودونر های که در غور کمک میکنند پروژه های زود رس را انتخاب میکنند مثل پروژه های گلدوزی ، خیاطی ، قالین بافی ، وکانال پاکی و  این موسسات به پروژه های زیر بنا که تاثیر عمیق بالای زندگی مردم دارد توجه ندارند مانند  اعمار بند برق ، بند های آبگردان ، بند های ذخیره آب ، واسفالت جاده ها وشاهراها .بر علاوه نه حکومت ونه هم موسسات از ظرفیت های بالقوه این ولایت به نفع مردم استفاده نمی کنند . این ظرفیت ها شامل  موجودیت دریاها ودریا چه های خروشان ، موجودیت معادن در کوهها وموجودیت مناظر زیبا وجاهای تاریخی برای رشد گردش گری وتوریزم وغیره  .

 11.    عدم موجودیت موسسات تحصیلات عالی برای تربیه اولاد وطن خصوصآ بخش های انجینری وطب .

 12.    عدم راه یابی فارغان صنوف دوازده ولسوالی ها ومرکز ولایت به موسسات تحصیلات عالی در کشور به خصوص در بخش های انجینری وطب .

عوامل داخلی  فوق بگونه مثال از جمله ده ها چالش  است که غور را بر خاکستر سیاه عقب مانی نشانده است . واز آنجای که عوامل خارجی یک محیط تاثیر چشم گیر در راه ترقی دارد من عوامل خارجی که باعث عقب مانی این ولایت است بر می شمارم :

 1.        عدم حضور دانشمندان وشخصیت های غوری در پست های مهم دولتی مانند وزارت ها وریاست های عمومی .

 2.        عدم توزیع عادلانه بودجه انکشافی از جانب حکومت مرکزی .

 3.        تاثیر مستقیم بعضی حلقات وحزب ها بالای بعضی شخصیت ها در غور که معمولا باعث ایجاد تفرقه ونفاق دربین مردم غور شده است .

 4.        جانبداری بعضی شخصیت های خارج ولایت  از بعضی حلقات  معین در غور که سبب دلسردی سیاست مداران دولت مرکزی میگردد .

 5.        عدم حمایت دلسوزانه وزارت ها از واحد های دومی خود در غور .

 6.        عدم حضور کمپنی های بزرگ داخلی وخارجی در ارایه خدمات اجتماعی در ولایت غور به گونه مثال کابل بانک ورشکسته یک دفتر ضعیف دارد وعزیزی بانک یک لوحه سوخته دارد وحضور فعال ندارد. کمپنی های روشن وافغان بی سیم یک یک آنتن در مرکز جغچران دارند که در 24ساعت فقط دوساعت فعال هستند وهیچ تماسی تا قطع نشود تکمیل نمیشود این دوکمپنی بیشتر از شرکت افغان جرمن بر مردم غور ظلم می کنند .

مطلب را این جا بدون تبصره بیشتر به پایان میرسانم وآرزو دارم که تمام موانع بر شمرده به درایت مردم بر داشته شده وغور ما همراه کاروان تمدن به سوی جاده های تعالی رهسپار گردد .بااحترام
 
محمدامین وکیل
شب 7دلو 1389
ناحیه خیر اباد مرکز چغچران