آرشیف

2014-12-26

سید شکیب زیرک

مــــژده به علاقه مندان کتاب و فرهنگ

  
 
با اطلاع عموم علاقه مندان به کتاب و کتاب خوانی رسانده می شود اینکه دو جلد کتاب تحت عنوان (گلی از شاخه آفتاب ) و ( دو بیتی های ملنگ صمد ) به زیور چاپ آراسته و به دسترس علاقه مندان قرار گرفته است .
گلی از شاخه آفتاب مجموعه داستان کوتاه از سید شکیب زیرک و دوبیتی های ملنگ صمد که توسط نبی ساقی گرد آوری شده است هر کدام با طرح و صفحه آرائی و کیفیت بالا به چاپ رسیده است .
بنیاد فرهنگی جهانداران غوری یگانه بیناد حامی فرهنگ  وهنر غور باستان  مصارف مالی این دو کتاب را پرداخته و با همکاری شان در چاپ این دو اثر همانند سابق یک بار دیگر کمک معنوی بزرگی به جامعه فرهنگی غور نمودند که جا دارد از این بنیاد تشکر نمائیم.

 

 

دوبیتی ها و اشعار ملنگ صمد : به کوشش نبی ساقی

گلی از شاخه آفتاب: مجموعه داستان کوتاه از سید شکیب زیرک

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری