آرشیف

2014-12-28

مــــــــــــــــــادر افغان

ای مادر افغان، مبارز دوران 
شاه بانو قلب ها، زحمت کش و دهقان 

عزت برادر، جواهر پدران 
سرتاج خانم ها خوش قلب با وجدان

با دین با شرافت پر عشق پر مشقت 
با غرور با ثروت، الماس خانه مان

پر نوری پر شعور ، مبارز صبوری 
گل دسته خانه خود معمار کلبه ویران 

ای خواهر افغان ای مادر افغان 

خود گذار و خردمند، در ظلم در ناداری 
غم خوار همسر خود با عشق و با دل و جان 

پر حسنی بی همتایی، زیبا و با وفای 
در هر حرصه دانشمند، افتخار شا مردان 

با شایسته وغروری, آسای دست کوری 
طلا اصیل و خالیس ، جواهر ما افغانان 

خواهان صلح دوستی در سرا سر جهان 
منت کش و دلیر با نجابت و ایمان 

ای خواهر افغان ای مادر افغان 

تو یاری مدت کاری، با هوش با وقاری 
در هر موارد معمار، دلاور مثل مردان 

تو همدم هم سازی، فرشته آزادی 
بی تو نبود شادی در هیچ دیار ویران 

زیبا و با شهمات چون ماه همیشه تابان 
محبوب خورد بزرگ، عشق افغانستان 

تو نگین اسراری، دل باز با کمالی 
خلاقات تو داری تحفه یست ز خداجان 

ای دختر افغان ای مادر افغان

سارا (ن) 
30.06.2012