آرشیف

2015-1-24

عبدالرحمن نوری

مـــــــــــــادر؟؟؟

 

بسم الله الرحمن الرحیم

هنگامیکه کلمات زیبای والدین ویا پدر ومادر را به نوک زبان می آریم .البته امواج خروشان محبت وعظمت "کو ه های سر بفلک مهر وعاطفت"وبحرهای شفقت ومرحمت" در قلب ها مو جزن سرازیر میشوند .آنگاه نگاه عشق ووفا جبین عقیدت به بار گاه پدر ومادر می ساید . ودلها را با الفت آنها سرور ولذت می بخشد . بدین سبب خداوند جلت قدرته در ردیف سپاس از حقوق خود . حقوق پدر ومادر را در قرآن عظیم الشان یاد نموده است . ودر سورت اسرأ خداوند کریم به چه اسلوب کریمانه به بندگان خطاب میکند .
( ای انسان پروردگار تو فرمان داده است که جز او را نپرستید وبه پدر ومادر خود نیکی کنید )
آری! والدین در آیین مقدس شریعت دو گوهر گرانبها وار جمند ، وکلید سعادت رمز خوشبختی ،مایۀ افتخارات ،موجب آرامش قلب فرزند بشمار میرود دراین است که پیغمبر مقبول اسلام تا این حد فرمودند: که یک نگاه شفقت آمیز وپر مهر وبا عاطفت بسوی پدر ومادر پاداش یک حج مقبول را دارد،،.

پسرجان تا توانی قــدر دان باش
گــــرامی مـــادر و والا پدر را
بهشت در زیر پای مادران است
که باشد این سخن پــیغمبران را
جـهان را محکمی از امها است
نهاد شان امــین کــائنات اســت

گر این نـــکته را قــــومی نداند
نظام کار وبارش بی ثبات اسـت

امروز 24جوزا مناسب است به روز مادر که من هم به نوبه خود این روز خجسته وپرشکوه را به تمام مادران و مادر دوستان تبریک و تهنیت عرض میدارم : مادر……ای هدیۀ خداوندی وجودت روح وروان من است روزت مبارک …….روزت مبارک: