آرشیف

2015-2-5

زمری مرزا زاده

مـــــــــــاه رمضان ماه میهمانی خداست

 

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لولیه والصلوة علی نبیه

خداوند متعال فرمود ( ای مومنان روزه بر شما فرض شده است . همانگونه بر مردمان پیش از شما فرض گردیده بود ، باشد که پرهیز گار ی کنید ) سوره بقره آیه(یکصد هشتادوپنج).
روزه یکی ازارکان مهم واساسی دین مبین اسلام است که پیامبر (ص) در فضیلت آن چنین فرموده است :
یک ـ روزه و قرآنکریم در روز قیامت برای مومنان شفاعت میکند .
(رواه احمد)
دوـ پیامبر (ص) در پاسخ ابی آمامه که طلب گار بهشت بود فرمود ( روزه بگیرید که هیچ عبادت عدیل و مساوی بعبادت روزه نیست )
واژه رمضان : از رامض گرفته شده است به معنی ( سوختن ، سوزاندن ) وبا فرا رسیدن ماه مبارک رمضان اثرات گناهان و خطا های بنده گان محو و نا بود (سوزانیده ) میشود.

رمضان به اعتبار شرع :
عبارت از ماه عبادی است که مسلما نان با انجام عبادت فیضه روزه ، عبادت نماز های نفلی چون نماز تراویح وصدقات، آین ماه را سپری مینمایند( رمضان ماه عبادت ،ماه غفران گناه ، ماه طاعت وصله رحمی ، ماه سخاوت ، ماه شفقت و ایثار ، بالاخره ماه صلح وآشتی ، ماه تقرب جستن بدرگاه خداوند متعال با ادای فریضه عبا د ت بدنی و ریاضت نفس میباشد.)

واژه صوم : به معنی ( امساک ) ودر شرع عبارت از امساک است که از صبح صادق تا غروب آفتاب از خوردن ، نوشیدن ، همبستر شدن با منکوحه اجتناب ورزید.
اقسام روزه :
روزه بر پنج قسم است 
اول ــ روزه فرضی مانند روزه ماه رمضان ، روزه نذرمعین .
دوم ــ روزه واجب مانند روزه نذر غیر معین .
سوم ــ روزه مستحب مانند روزه یوم دوشنبه و پنجشنبه .
چهارم ــ روزه حرام مانند روزه یوم عیــد قربان و یوم عیـد رمضان .
پنجم ــ روزه مکروه مانند روزه یوم شک . 

تاریخ فرضیت روزه رمضان:
در سال دوم هجری در دهم ماه شعبان روزه ماه رمضان فرض گردید وپیامبر (ص) (9)رمضان را روزه گرفته است .

ماه رمضان سردار ماه ها :
1ــ پیامبر (ص) که در مورد ارزش و بر تری ماه رمضان فرمودند : 
بهشت به خاطر ماه رمضان از آغاز سال تا سال دیگر آراسته (وزیبا ومتهیج ) میگردد ، هرگاه نخستین روزه ماه رمضان حلول کند از زیر عرش خداوند متعال باد های نرم و ملایم بوزیدن آغاز میکند و نسییم خوش گوار این باد ها بر فضای بهشت پخش ، و اوراق درختان بهشت را بر فراز حور عین (زنان نازنین بهشتی وزیبا چشم ) بحرکت در میاورد آنگاه حوران بهشتی میگو یند (نغمه سرای میکنند )
پروردگارا از بنده گان صالح ومومن ات برای ما همسران برگزین تا چشمان ما به دیدار آنان وچشمان آنان به مایان روشن گردد ))
رواه بیهقی فی شعب الایمان ج 1 ص( یکصد هفتاذ چهار) 
ــ ارشاد نبوی (ص) ( پایداری روز های رمضان به گرفتن روزه و قیام شب های آن به عبادت نماز تراویح ونفل سبب بخشودن همه لغزشات و گناهان بنده گان میگردد )
ــ پیامبر (ص) فرمود ند : ( ماه رمضان ماه صبر و شکیبای ، ماه مواسات و غمخواری است ، ماه که دروازه های بهشت بازاند ، ودروازه های جهنم بند و مسدود اند ، 
وشیاطین وجنیان متمرد و سرکش بزنجیر ها کشیده شده است )

فواید روزه :
روزه ماه مبارک رمضان دارای فواید فراوان اجتماعی و فردی است.
الف: از نظر نظامی روزه عبادت بدنی است که با روزه گرفتن وتمرین صیام ،
وجود روزه داران در مقابل رنج ها وضجه های تشنگی و گرسنگی در طول روز درماه رمضان صابر و شکیبا وباصلابت بار میاید وسبب ثبات و پایمردی در جبهات جنگ وجهاد میگردد.
ب : از نظر صحی ماه صیام تخلیه معده وخانه تکانی وجود انسانی و مداوای وجود از امراض گوناگون میگردد . 
پیامبر (ص) فرمود : (روزه بگیرید تا صحتمند و مداوابشوید)
ج : از نظر اخلاقی روزه ماه صیام ، جنبه ای تقوی ، زهد و پر هیز گار ی بنده را رشد وارتقا میدهد . واز اخلاق رزیله وپست حیوانی مانند غیبت ، دروغ ،تهمت ، قذف ، فریب ، تقلب ، مخاصمه ، خیانت ، … رها میبخشد.

ومن الله تو فیق