آرشیف

2015-1-24

مهران زنگنه

مـــــــا

با دیگران
          در دیگران
                     زیسته بودیم
با دیگران
          در دیگران
                    خود را یافته بودیم
                 – معنایی، حقیقتی-
و دوشادوش در آینده‏ ای زیستیم كه هرگز نیامد

 


 
کیست؟[1]

کیست این من، که شود، شونده است
کیست این او که بُده، نبوده است
کیست کو هر آن به دست وُ از دست شود
کیست آن کس که آید و رونده است

 


[1]  چارپاره‌ی ۶۵