آرشیف

2015-1-24

محمد رفیع موج

مـطـــالـعـــه

گرعمررسد به میخانه روم باردگر       به جزاز خدمت رندان نکنم کاردگر

در دنیا هیچ لذتی و حلاوتی والاتر و به تر از لذت کتاب خوانی و مطالعه نیست ، مطالعه راهیست بسوی معلومات وسیع ، کامل،جامع و صحیح در جهت ترقی، آینده سازی و مدرنیزم شدن .
مطالعه انسان را میسازد و از اسرار خفی واقف میکند. مطالعه راه های ترقی ، تعالی و برتری یک جامعه را بر دیگر جوامع مهیا میسازد. مطالعه کتب جایگاه ویژه ای در سیر تکاملی انسان دارد.
مطالعه فکر ، اندیشه و مغز را انکشاف میدهد وبا متوسل شدن به آن میتوان کتب مختلفه را مورد ارزیابی قرارداده و اندوخته ای از لابلای اوراق آن بدست آورد.
مطالعه وسیله ایست که انسان سوار بر آن بسوی خوشبختی و خواب های نافرجام خودش میرود.
برای مطالعه دقیق ، شفاف، ناب و بادست آورد سه بعد ( زمان مکان و فضا ) ضروری و جز لاینفک آن میباشد.
مکان مورد نیاز آن باید خلوت ، آرام ، روشن و آزین با نور کافی باشد.
مطالعه در زمان معین که معمولا ار طرف صبح با شکم گرسنه نتیجه خوب داده است.
مطالعه باید متوازن ،متفاوت ومناسب با استعداد ، ظرفیت پذیرش و توانا هی فرد صورت بگیرد.
فرد هم پا با سلیقه خودش کتب را مطالعه کند.
متاسفانه در ولایت غور با وجود تاریخ کهن غوری که داریم مطالعه زیاد صورت نگرفته و حتی فضا ومکان مناسبی برای مطالعه متعلمین نیست.
امیدواریم تا ستاد ولایت مکان مناسبی برای مطالعه که بنام کتابخانه مسما است ایجاد و در دسترسی جوانان قرار بدهد تا ملت مان اعم از خواهران و برادران  ما مطالعه نمایند واز این تعمت بزرک مستفید گردند. تا بتوانند :
جامعه را که درسطح عالی ممد است بسازند ، زنجیر های استبداد وجهل وتنبلی را از سر راه بردارند و افکار روشن داشته باشند.