آرشیف

2014-12-28

محمداسحاق فایز

معنايِ مــــــــــــا

 

به غلام حيدر يگانه، انسان وارسته و سرافراز، بمناسبت سالروز تولدش:

 

كاج، تناور بي مانند!

برگردنه ها

وخشورِ سبزمايه كيست

كه هوايِ تازه را

به وسعتِ زمين هديه ميكند

تا ايستادن را در مِه بنماياند:

                                  آزاده گي، چنين است انسان را.

***

به هيأت جنگل هايِ هميشه سبزِ تاريخ

اي انسان

             بمان

                   كه معنايِ هميشة ما باشي!

 

 

كابل- 9ثور1391