آرشیف

2015-1-25

عبدالقادر دژکام

معلومــــات ساینسی

 

امریکا آزمایش اتومی خود را در 16 جنوری سال 1954 در بره کی مسکو انجام داد .

 

روسیه آزمایش اتومی خود را به تاریخ 14 جولای سال 1949 درسا یبریا انجام داد.

 

انگلستان آزمایش اتومی خود را به تاریخ 13 اکتوبر سال 1952 در منطقه "مونی بیلا" انجام داد.

 

فرانسه آزمایش اتومی خود را بتاریخ 13 فبروری سال 1960 م در صحرای بزرگ افریقا انجام داد.

 

طیاره امریکایی در 16 اگست سال 1945 ساعت 8 بجه روز در هیروشیما جاپان از بلندی 3000 متر بمب ذروی خود را پرتاب کرد.

 

در سال 1946 میلادی اولین کمپیوتریکه در نظر عام آمد طول آن 30 متر و مصارف آن به ملیاردها دالر بالغ شده بود. تا سال 1982 یک ملیون کمپیوتر ساخته شده بود.

 

اگر تمام کمپیوتر های جهان را یکجانموده و کمپیوتر بزرگی از آن بسازیم با آن هم به دماغ یک انسان برابر شده نمی تواند

 

معلومات دلچسپ
یک زن گدایگر که بعد از فوت شدنش معلوم شد که دارنده صدها هزار دالر است 

یک زن گدایگر ایدن برگ که همیشه گدایی میکرد در حال در گذشت که مردم به حالت او اندوهگین میشدن و به او پول میداد ولی بعد از فوت شدن او معلوم گردید که آن زن در بانک ها هشت صد هزار دالر نقد و در فابریکه های مختلف 4,8 ملیون دالر داشته سخن دلچسپ اینکه در را پور دکتوران گفته شده بود که این زن به سبب گرسنگی جان داده است. 
دندان قیمتی

درسال 1816 یک دندان نیوتن موجد قانون قوه جاذبه در لندن به 730 پوند بفروش رسید شخصی که این دندان را خریده بود آن را در انگشتری خود محکم کرد .

برای نوشتن زبان مختلف دست های مختلف 
رییس جمهور امریکا جمیس گارفیلد که در سال 1881 تنها برای مدت دو ماه رییس جمهور بود بدست راست خود زبان لاطینی و بدست چپ خود زبان یونانی را بیک وقت مینوشت
مرگ قاضی
گویند در جرمنی یک نفر قاضی بود که در مدت چندین سال کار خود حدود سه هزار مرد وزن را به جرایم متعدد اعدام نمود و از مرگ آنها هیچ اثری به او مرتب نگردید اما وقتی سگش بمرد از شدت غم و غصه بعد از لحظاتی خود ش نیز فوت نمود.

لطیفه ها 
1. استادی از شاگردش پرسید چگونه میتوان ثابت کرد که زمین مدور است ؟
شاگرد در جواب گفت چون سرما مدور است ، تربوز ، کینو ، مالته ، لیمو ، سنتر و اکثر میوه جات مدور است پس زمین هم مدور است .

2. شخصی نزد داکتر رفت و گفت مرا شبها خواب نمی برد اما روزها در دفتر خوابم میبرد داکتر برایش گفت تختخواب خود را به دفتر ببر و میز کار خود را بخانه

عبدالقادر"دژکام"