آرشیف

2016-10-4

گل رحمان فراز

معلم، تلاش گر بی ادعا!

 

معلم، تلاش گر بی ادعا!

گلچین واژه ها کم می آیند، آهسته و پیوسته اهمیت و ارزش طلایی شدن شان را از دست می دهند تا ایثار گری و فدا کاری بیاموزند و در "میزان" پر طراوت سال جوانه زنند، از شکوفه بیرون آیند، مثمر گردند و میوه های بربار شان را با عطر گوارا با بال های مطمئن همچون پروانه عاشق با سروده آزادیخواهی، شمع های سوزانده و سازندگی و بانی روشنگری روز خجسته پدران معنوی گران ارج و پر مهر را مبارکباد عرض بدارم.
معلم یگانه تلاشگر بی ادعای است که از اندوخته های مؤثر و فراوان اش رواداری انتقال معلومات برای شاگردان خویش را دارد  و بدون کدام غفلت شمع می شود، نور می افگند، روشنی می آورد، می سوزد ولی می سازد و هوشیاری ببار می آورد که حتی از سوزش جسم توانا اش کوره های داغ توانگری و آیین سازی اذهان دانشجویان ساخته می شود و برای استحکام نگهداشتن، سقف و ستون منزل گاه انکشاف آینده کشور ها نقش کاملاً ارزنده را ایفا می کند.
با اغتنام از فرصت بجا می دانم تا از کلیه افرادیکه زمینه یاد دادن حتی یک کلمه را برایم مهیا و ارزانی داشته اند تشکری و سپاس گزاری فراوان کنم و بخاطر هر واژه آموزش داده شده مدیون بودن خویش را در مقابل احسان شان نشان دهم.
گویند اگر کسی بفکر سیر نمودن شکم گرسنه ی باشد، احسان او بالای آدم گرسنه تنها الی گرسنه شدن همان شکم سیر باقی خواهد ماند ولی هرگاه کسی بفکر یاد دادن شکار ماهی و ماهی گیری برای کسی دیگر باشد، او تا ابد مدیون احسان شخص کمک کننده خواهد بود و به هر جا از همکاری جاویدانه و خردمندانه اش سخن خواهد راند.
پس، معلم هم توانسته است نقش یاد دهنده هنر ماهی گیری را برای شاگردان به خوبی بازی کند و قلوب شاگردان را از اوایل ورود شان بدنیای درس و فراگیری معرفت پر از علاقه، انگیزه، تربیه و انسان شدن نماید.
در قالب این مطلب، جا دارد تا از نشر و پخش اندیشه ها و اندوخته های کلیه استادان عزیز که ما را شایسته آموزش و پرورش قرار داده اند تشکری و سپاسگزاری فراوان نمایم و به نمایندگی از کلیه دانش آموزان و دانشحویان از ایشان سپاسگزاری ویژه نمایم و در مقابل هر گام استوار و تلاش بی دریغ شان اجر و ثواب عظیم تمنا دارم.
روز تا خجسته و عمر تان دراز، استادان بزرگوارم!

با مهر
گل رحمان فراز